Tájékoztató az ügyfélszolgálatról és panaszbejelentés lehetőségéről

Tájékoztató az ügyfélszolgálatról és panaszbejelentés lehetőségéről

 

Ügyfélszolgálat: Tinktúra Bt. 7632 Pécs, Szövetség u. 19.

hétfő – szerda – 15.00-17.00

péntek 08:00 – 10:00 óra között

Mobil: +36-30/576-1313

E-mail cím: kepzesikozpont1@gmail.com, és miklievadr@gmail.com

Honlap cím: http://www.humanszolgaltatas.hu

Az ügyfélnek joga van:

 • a Tinktúra Bt. szolgáltatásairól információt kapni,
 • a szolgáltatás reá eső részének tételes megismeréséhez,
 • együttműködés során az érdekeit érintő kérdésekben bármikor döntéseket hozni a jogi lehetőségek és következmények figyelembevételével,
 • a meghirdetett, elfogadott szolgáltatás minden részletét megkövetelni és ellenőrizni,
 • észrevételt, panaszt tenni, annak vizsgálatát megkövetelni, valamint az érdemi vizsgálat eredményéről tájékoztatást kapni,
 • személyiségi jogainak tiszteletben tartását megkövetelni, adatait bizalmasan kezeltetni, fogyasztói jogvita esetén közvetlenül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. Baranyában ez: Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 72/507-154, http://www.pbkik.hu/hu/bekeltet-testulet, bekelteto@pbkik.hu

Az ügyek gyors, pontos és hatékony elintézése érdekében előnyös az ügyfél számára, ha:

 • intézményünkhöz fordulva észrevételeit, igényeit – az ésszerűség határain belül -, esetleges panaszát lehetőleg pontosan és közérthetően fogalmazza meg, és
 • együttműködő a megoldási folyamatban.

Az ügyfél a kérését, észrevételét javaslatát, panaszát, vagy egyéb igényét az intézményünk bármely dolgozójának jelezheti, bejelentheti. A bejelentéseknek elsődleges helye azonban az ügyfélszolgálat.

Panaszok bejelentésének módja, helye:

 • személyesen élőszóban (hely: az ügyfélszolgálat, idő: félfogadási idő, előnyös a telefonos időpont egyeztetés) vagy
 • telefon, mobiltelefon felhasználásával szóban
 • írásban (hagyományos levél, e-mail), a vevőszolgálati lap (kérhető az ügyfélszolgálattól) kitöltésével. Bejelentés tartalmi követelményei:
 • bejelentő (panaszos, ügyfél) neve, lakcíme (elérhetősége), a képzésének azonosítója
 • panasz, reklamáció részletes leírása, esetleges bizonyító erejű dokumentumokkal,
 • hely, dátum, aláírás.

A bejelentés ügyintézése:

A szóbeli panaszt amennyiben lehetséges azonnal kivizsgálja az intézmény, és ha jogos, akkor orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges vagy a panasz írásban kerül benyújtásra, az ügyvezető igazgató legkésőbb a beadást követő 30. napon írásban tájékoztatja a bejelentőt a panasszal kapcsolatos döntésről.

Amennyiben az ügyfél a meghozott intézkedéssel nem ért egyet a felnőttképzési szerződésben megjelölt helyeken történő bejelentéssel szerezhet érvényt jogos érdekének. Intézményünk a fogyasztói jogvita rendezéséhez nem veszi igénybe a békéltető testületi eljárást.

 

Kozármisleny, 2018. január 4.

 

 1. Mikli Éva intézményvezető

Kapcsolat

Székhely:

7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

Telefon:

fel