Szolgáltatások és tréningek


 

Napközbeni gyermekfelügyelet

KEDVES SZÜLŐK!

TINKTÚRA Szolgáltató Betéti Társaság működésének keretében szeretne segíteni a gyermekes családoknak  a napi gyermekfelügyeleti feladatok ellátásában, 20 hetes kortól a 14. életév betöltéséig (egészségi állapottól függően 16 éves korig) a GYERMEK OTTHONÁBAN

Tevékenységünk a Baranya megyei Kormányhivatal által  engedélyezett és országosan bejegyzett.

Engedélyes ágazati azonosítónk: S0533595

A saját otthonban nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet célját az alábbiakban határoztuk meg:

 • magas szakmai színvonalon,
 • saját otthonban,
 • a családi nevelést segítve és azt kiegészítve,
 • egyéni bánásmóddal,
 • derűs légkörben,
 • feltétel nélküli szeretettel és elfogadással,
 • a gyermek nemzetiségi / etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával,
 • viselkedési minták nyújtásával segíteni a gyermek személyiségének harmonikus fejlődését az otthoni felügyelet biztosítása mellett.

 

Mit nyújt a szolgáltatás?

 • a családban nevelkedő gyermekek saját otthoni környezetben történő teljes körű ellátását, a testi-, és pszichés szükségleteik kielégítését,
 • az optimális fejlődés elősegítését 20 hetes kortól 14 éves, illetve sajátos nevelési igényű, felügyeletre, gondozásra szoruló gyermek esetében a 16. életév betöltéséig,
 • az oktatási-nevelési, vagy más gyermekintézményből a gyermek biztonságos haza kísérését,
 • a gyermek fejlesztő foglalkozásra, külön foglalkozásra, külön órára történő kísérését, vagy onnan történő hazavitelét,
 • ikres, többes ikres, nagycsaládok, vagy otthonról dolgozó szülő esetében a gyermekgondozási feladatokba történő segítségnyújtást.
 • rendkívüli szülői elfoglaltság esetén teljes körű feladat ellátást (kora reggeli, esti órákban, hétvégi program esetén)

Hogy lehet igénybe venni?

 • A szolgáltatás igénybevétele a szülő kérelmére indul, megállapodás megkötésével válik érvényessé.
 • a megállapodás az igénybevétel tartalmát, időtartamát, a gyermek speciális igényeit, napirendjét, a szülő egyéb elvárásait rögzíti valamint tartalmazza a térítési díj összegét (tervezetten 1800-1900 Ft/óra), annak fizetési módját.

Kinek ajánljuk?

Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásunkat elsődlegesen,

 • a kisgyermek- és óvodáskorú (0-6év),
 • és kisiskolás (6-12 éves) korosztály szüleinek ajánljuk,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is vállaljuk 16 éves korig, három hónap „próbaidő” kikötésével, a szolgáltatás folyamatos értékelésével – kizárólag megfelelő szakvégzettségű szakember rendelkezésre állása esetén.

Kivel látjuk el?

 • 10 fős szakember csoport képezi a szolgáltatás személyi állományát.
 • Valamennyien szak- illetve felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, mint csecsemő és kisgyermeknevelő, -gondozó, óvodapedagógus, tanító vagy tanári képesítés. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetén gyóygpedagógiai asszisztens végzettségű személyt közvetítünk ki, tartós beteg gyermekhez gyermekápoló végzettségű szakembert biztosítunk, amennyiben az szükséges.

Szolgáltatásunk szakmai szemléletét és törekvéseit alapjaiban meghatározza a,

 • folyamatos szakmai megújulás támogatása a gyermekellátás szakma értékeinek és hagyományainak megőrzésével,
 • erős bölcsőde szakmai és óvoda pedagógiai intézményi kapcsolatok,
 • tudás-és információ megosztás, partnerség, együttműködési készség,
 • megoldáscentrikus gondolkodásmód,
 • magasan képzett dolgozói kör fenntartása,
 • folyamatosan fejlesztett szaktudás, képzések, továbbképzések biztosítása,
 • családcentrikus szemlélet, rugalmasság,
 • érzelmi biztonságot nyújtó, gondoskodó, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört,
 • hitelesség - az elméleti szaktudás és a szakmai alapelvek gyakorlati munkában történő magas szakmai színvonalú megvalósítása,
 • differenciált külső-belső kommunikáció,
 • folyamatosan felmért szülői szükségletek,
 • folyamatosan mért szülői elégedettség.

Szolgáltatásunkban kiemelt fontossággal kezeljük,

 • a családi és napközbeni gyermekfelügyeletet ellátó szakember nevelési-gondozási tevékenységének összehangolását,
 • a szülők és a szolgáltatást nyújtó személy közötti korrekt partneri kapcsolat kialakítását, melynek feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a személyes hangvételű,
 • etikai szempontból megfelelő,
 • az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó,
 • tapintatos, folyamatos kommunikációt.

 

Reméljük, hogy a fentiek alapján sikerült teljes körű betekintést nyújtani a szolgáltatás szakmai tartalmába, és a benne szereplők szakmai elköteleződésébe.

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltett érdeklődését és úgy látja, hogy a gyermek és a család harmónikus életének biztosításában segítségére lehetünk hívjon bennünket, VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT

az alábbi elérhetőségeken:

telefonon: 06-30-576-1313 telefonszámom vagy a

            kepzesikozpont1@gmail.com e-mail címen vagy

személyesen az alábbi címen, előzetes időpont egyeztetés után:

7761 KOZÁRMISLENY, TOLDI U.  42.

 

 

 

Tréningek

{"title":"Tr\u00e9ningek","animation_effect":"","css_class":"","container_css":"","custom_css":"","show_title":"1","post_type":"course","taxonomy":"course-cat","term":"treningek","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"","masonry":"0","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"200","gutter":"30","grid_number":"8","infinite":"1","pagination":"1","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1"}
Loading..
Nincs több betölthető ...

Kapcsolat

Székhely:

7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

Telefon:

fel