Minőségpolitika

 

 

A Tinktúra Oktatási, Egészségügyi és Gazdasági, Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Tinktúra Bt.) legfontosabb célkitűzései, hogy valamennyi partnere – a képzéseiben résztvevők, a munkatársak és a képzéseket megrendelők – elégedettségét biztosítsa, ezzel együtt tevékenységét jövedelmezően fenntartsa és a piaci részesedését a lehetőségeknek megfelelően növelje.

E célkitűzések csak akkor érhetők el, ha az intézmény kifogástalan felnőttképzési tevékenységet nyújt, a képzésben résztvevők és a megrendelők elvárásaihoz rugalmasan alkalmazkodik, a feladatokat mindenkor magas színvonalon teljesíti és a partnerekkel kötött szerződésekben vállalt kötelezettségeket maradéktalan betartja.

A fentiek megvalósítása érdekében az intézmény a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási rendszerét a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki. E minőségbiztosítási rendszer működtetése garantálja a tevékenységei állandó minőségét, folyamatos fejlesztését, s ennek következtében a partnerei elégedettségét.

A minőségpolitikával az intézményvezető a következőket kívánja kifejezni és elérni:

  • A minőségbiztosítási rendszer szabályozásait az intézményvezető maradéktalanul betartja, betartásukat megköveteli, és gondoskodik a szabályozások indokolt javításáról, a minőségbiztosítási rendszer hatékony működtetéséről.
  • Az intézményvezető megteremti a minőségi szolgáltatás feltételeit, biztosítja a szükséges erőforrásokat.
  • Jogszabályi előírások és a kidolgozott szempontrendszer alapján választja ki, rendszeresen minősíti az oktatókat.
  • Az intézmény minden potenciális résztvevő számára biztosítja az elérhetőséget, diszkriminációmentesen, pártatlanul működik.
  • Elvárás minden munkatárssal szemben, hogy folyamatos képzéssel, önképzéssel fejlessze tudását.
  • Az intézmény valamennyi munkatársával megismerteti minőségi követelményeit és elvárja tőlük, hogy az észrevételeikkel segítsék a minőségbiztosítási rendszer jobbítását, indokolt fejlesztését.
  • Az intézmény vezetője és munkatársai elkötelezettek a meghatározott célok megvalósítása iránt és felelősek az általuk végzett munka minőségéért.
  • A Tinktúra Bt. elvárja partnereitől, hogy tudásukkal, személyes hozzáállásukkal és felelősségükkel járuljanak hozzá a minőségpolitika megvalósításához és az intézmény sikereihez.

A képzéseinkben résztvevőink javaslataik, észrevételeik, – az elégedettségmérés során – véleményük reális megfogalmazásával járuljanak hozzá intézményünk minőségbiztosításának megvalósításához.

Az intézmény valamennyi munkatársa felelősséggel tartozik a rá vonatkozó minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok megvalósulásáért, a képzési dokumentumok szabályos vezetéséért, épségben történő megőrzésért, a minőség további javításáért.

Az intézmény vezetőjeként figyelemmel kísérem és minden évben értékelem a minőségpolitika megvalósulását, s ha indokolt módosítom.

 

Kozármisleny, 2018. január 4.

 

  1. Mikli Éva

intézményvezető

Kapcsolat

Székhely:

7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

Telefon:

fel