DEMENCIA GONDOZÓ Képzés

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2020/000201

  Mit kell tudni a DEMENCIA GONDOZÓ képzésről?

   

  Képzés megnevezése:                                                  Demencia gondozó

  Szakmai programkövetelmény azonosítója                    09214001

  Ágazat megnevezése:                                                   Szociális ágazat

  Irányok (terület) megnevezése                                     Szociális gondoskodás

  Szakirány megnevezése                                                Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása

  Besorolása a képzési területek

  egységes osztályozási rendszere

  (KEOR) szerinti kód alapján:                                        0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása

   

   

  Képzés óraszáma:                                                         600 óra  + előzetes tudás felmérés

  Képzés időtartama:                                                    6 hónap

  Képzés részvételi díja                                                  170 000 Ft

  Képzés vizsgadíja:                                                         50 000 Ft

  Képzés módja:                                                          online oktatás  ill. csoportos képzés

  Képzési napok:                                                          szombatonként   (9.00 – 15.00)

  Iskolai előképzettség:                                                                                   alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó                                                                                                                                   program elvégzése

  Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat:                 nem szükséges

   

  A képzés célja:

   

  A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően  független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakképesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

  A szakképesítéssel ellátható munkaterület:

   

  A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést. Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás. Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait. Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhezetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai normákat.

   

  A képzés célcsoportja:

  Mindazon személyek, akik a bemeneti feltételekkel rendelkeznek: munkavállalók, saját elhatározásból fejlődni akarók, munkaerőpiaci támogatási programokban/ uniós támogatási formákban részesülők. A munkaerőpiac azon résztvevői, akik a Szociális gondoskodás munkaterületen kívánnak elhelyezkedni. Ajánljuk azoknak, akik a szakmai program révén új szakmai képesítés megszerzését tűzték ki célul. Mindazon érdeklődőknek, akik a szakterületen kívánnak dolgozni, vagy már  dolgoznak Demencia gondozóként   végzettség nélkül, vagy egyszerűen jövőképükben  e szakképesítés megszerzése szerepel.

   

  Felvételi feltételek:

  alapfokú iskolai végzettség + szakmai előképzettség

   

  Szakmai előképzettség:

  Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés: a 12/2020. kormányrendelet szerint:

  • Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)
  • Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)
  • Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)
  • Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04)
  • Ápoló (5 0913 03 01)
  • Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)
  • Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)
  • Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09)

   

  A 150/2012. (VII. 06.) Kormányrendelet szerint:

  • 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
  • 32 723 01 Ápolási asszisztens
  • 55 723 01 Ápoló
  • 54 720 01 Egészségügyi asszisztens
  • 55 762 01 Foglalkozás-szervező
  • 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
  • 55 762 02 Gerontológiai gondozó
  • 52 723 01 Gyakorló ápoló
  • 54 723 02 Gyakorló ápoló
  • 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens
  • 52 723 03 Gyakorló mentőápoló
  • 54 723 01 Gyakorló mentőápoló
  • 55 723 11 Mentőápoló
  • 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó
  • 54 762 02 Szociális asszisztens
  • 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló
  • 54 762 03 Szociális szakgondozó

   

  139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

  • szociális munkás
  • okleveles egészségügyi szociális munkás
  • okleveles szociális munkás
  • gyógytornász
  • fizioterapeuta
  • okleveles rehabilitációs szakember
  • mentálhigiénikus
  • diplomás ápoló
  • szociálpedagógus
  • szociális menedzser
  • gerontológus

   

  Egyéb feltételek: alapfokú informatikai felhasználói ismeretek

   

   

   

   

  Előzetes tudásmérés:

  A képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést biztosítunk. Az előzetes tudás mérésének formája: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok megoldásán keresztül történik képzési részenként.

   

  Tananyagegységek:

   

  tananyagegység megnevezése elm.

  óraszám

  gyak.

  óraszám

  Össz:
  Demenciával élő személyek ápolása, gondozása 80 100 180
  Személyközpontú gondozás és kísérés 140 220 360
  A demencia gondozás adminisztrációs feladatai 20 40 60
  Összesen 240 360 600

   

  Étrékelés:

  Tananyagegységenként, a tananyagegység utolsó óráján

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A képzés sikeres elvégzéséről a résztvevő számára a képző intézmény tanúsítványt állít ki, amellyel a képzést követően  független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakképesítő vizsgát tehet.

   

  Részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  További részletekről érdeklődni lehet:

   

  06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy

   

  kepezesikozpont1@gmail.com e-mail címen.

   

  VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

   

  Jelentkezés folyamatos!

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel