Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

  /PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS (PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS)) SZAKKÉPESÍTÉS

  Programkövetelmény azonosító száma: 01194002/

  Képzéshez ingyenesen társuló ajándék: indulatkezelési tréning, tapasztalt tréner vezetésével.

  A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
  A programkövetelmény azonosítószáma 01194002
  Szakirány megnevezése Oktatás
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:  0119 Oktatás, m.n.s.
  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés Pedagógiai munkatárs Pedagógiai asszisztens
  A képzés óraszáma 1000 óra

  (Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, rendelkezik előzetes tudással,-előzetes tudás-szintfelmérő alapján- a képzés óraszáma csökkenhet.

  A pontos képzési óraszám a jelentkező előzetes tudásszint- felmérését követően kerül meghatározásra

   

  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, 200 óra
  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség:      érettségi végzettség

  Szakmai előképzettség: –

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

  Képzés módja: kontakt képzés, szükség esetén online oktatás.

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint.
  Képzés helyszíne: Pécs, pontos helyszín szervezés alatt.

  Igény szerint is megoldható.

   

  A képzés tervezett indítása folyamatos (Képzéseinket minimum 10 fő esetén indítjuk. Megfelelő számú jelentkező hiányában a tanfolyam tervezett indítása későbbi időpontra változhat!)
  Képzés részvételi díja: 150.000 Ft, részletfizetési lehetőséggel.
  Képzés célja A képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakmai vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után a Pedagógiai asszisztens munkaterület elvégzésére
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

  A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

  A képzés tananyagegységei: ·        Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

  ·        Családpedagógiai alapismeretek

  ·        Szabadidőpedagógia

  ·        Gondozás és egészségnevelés

  ·        Kommunikáció és viselkedéskultúra

  Értékelés: Képzési program szerint.

  A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: nem releváns
  Vizsga

   

  A programkövetelmény teljesítését mérő szakmai vizsga

   

   

   

  A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

  Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában, valamint 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadásával lehet jelentkezni az akkreditált vizsgaközpontba, amelynek szervezését a képző vállalja.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása A képesítő vizsga menetének leírása:

  A képesítő vizsga 3 részből áll: gyakorlati, írásbeli, szóbeli

  Gyakorlati vizsgatevékenység:

  A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a képző által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

  Írásbeli vizsgatevékenység:

  A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladatmegoldás, a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján központilag összeállított feladatlapon

  Szóbeli vizsgatevékenység:

  A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli feladatmegoldás, a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított komplex szóbeli tételsor alapján

  Részletes leírása a http://szakkepesítes.ikk.hu/

  weboldalon érhetők el a programkövetelmények

  //szakkepesítes.ikk.hu/ weboldalon érhetők el /Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)) szakképesítés

  Programkövetelmény azonosító száma: 01194002/

  A képesítővizsga díja A képesítővizsga díját az akkreditált vizsgaközpontba fizeti a vizsgára jelentkező, amelyet a Vizsgaközpont határozz meg, (maximum 50 000 Ft).
  A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.
  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Szakmai vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

   

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel