Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

  /PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS (GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS) SZAKKÉPESÍTÉS

  Programkövetelmény azonosító száma: 01194001/

  Képzéshez ingyenesen társuló ajándék: indulatkezelési tréning, tapasztalt tréner vezetésével.

  A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)
  A programkövetelmény azonosítószáma 01194001
  Szakirány megnevezése Oktatás
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:  0119 Oktatás, m.n.s.
  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés Gyógypedagógiai asszisztens
  A képzés óraszáma 900 óra

  (Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, rendelkezik előzetes tudással,-előzetes tudás-szintfelmérő alapján- a képzés óraszáma csökkenhet.

  A pontos képzési óraszám a jelentkező előzetes tudásszint- felmérését követően kerül meghatározásra

   

  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, 180 óra
  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség:      érettségi végzettség

  Szakmai előképzettség: –

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

  Képzés módja: kontakt képzés, szükség esetén online oktatás.

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint.  jelenléti oktatás illetve on-line oktatás keretében.
  Képzés helyszíne: Pécs, pontos helyszín szervezés alatt.

  Igény szerint is megoldható.

   

  A képzés tervezett indítása 2021. június (Képzéseinket minimum 10 fő esetén indítjuk. Megfelelő számú jelentkező hiányában a tanfolyam tervezett indítása későbbi időpontra változhat!)
  Képzés részvételi díja: Az előzetes tudásszintfelmérés alapján kerül meghatározásra

  ………………..Ft, részletfizetési lehetőséggel.

  Képzés célja A képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakmai vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után a gyógypedagógiai asszisztens munkaterület elvégzésére
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy

  munkakör leírása::

  A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

  A képzés tananyagegységei: ·        Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

  ·        Általános gyógypedagógia ismeretek

  ·        Speciális gyógypedagógiai ismeretek

  Értékelés: Képzési program szerint.

  A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: nem releváns
  Vizsga

   

  A program követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga

   

   

   

  A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

  Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában, valamint 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadásával lehet jelentkezni az akkreditált vizsgaközpontba, amelynek szervezését a képző vállalja.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása A képesítő vizsga menetének leírása:

  A képesítő vizsga 3 részből áll: gyakorlati, írásbeli, szóbeli

  Gyakorlati vizsgatevékenység:

  A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a gyógypedagógiai nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása.

  A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a képző által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről

  Komplex írásbeli feladatmegoldás, a programkövetelmény

  szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján központilag összeállított feladatlapon

  Szóbeli vizsgatevékenység:

  Komplex szóbeli feladatmegoldás, a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított komplex szóbeli tételsor alapján

  Részletes leírása a http://szakkepesítes.ikk.hu/

  weboldalon érhetők el

  /Pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens) szakképesítés

  Programkövetelmény azonosító száma: 01194001/

  A képesítővizsga díja A képesítővizsga díját az akkreditált vizsgaközpontba fizeti a vizsgára jelentkező, amelyet a Vizsgaközpont határozz meg, maximum 50 000 Ft).
  A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.
  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Szakmai vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Képzési helyszín:

  7621 Pécs, Várady Antal u. 4.

  Ügyfélfogadás helye:

  7623 Pécs, Móré Fülöp u. 32.

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel