Aranykalászos gazda képzés

Földvásárláshoz, föld örökléshez (1 hektár fölött) kötelező a végzettséggel rendelkezni!
Fiatal gazda pályázathoz illetve hazai és EU-s mezőgazdasági pályázatokhoz alapfeltétel a végzettség!

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2020/000201

  Mit kell tudni a ARANYKALÁSZOS GAZDA képzésről?

   

  Képzés óraszáma:                                                         480 óra  + előzetes tudás felmérés

  Képzés időtartama:                                                    5 hónap

  Képzés részvételi díja                                                  170 000 Ft

  Képzés vizsgadíja:                                                         50 000 Ft

  Képzés módja:                                                          online oktatás  ill. csoportos képzés

  Képzési napok:                                                          szombatonként   (9.00 – 15.00)

  A szakma azonosító száma:                                           4 0811 17 04

  Besorolása a képzési területek

  egységes osztályozási rendszere

  (KEOR) szerinti kód alapján:                                     0811 Növénytermesztés és állattenyésztés

  A szakmai képzéssel megszerezhető

  szakképesítés megnevezése:                                          Aranykalászos gazda (részszakma)

  Iskolai előképzettség:                                                                                   alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó                                                                                                                                   program elvégzése

  Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat:                 szükséges

   

  A képzés célja:

   

  A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakmai vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után az Aranykalászos gazda munkaterület elvégzésére

   

  A szakképesítéssel ellátható munkaterület:

  Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talaj-előkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

  Az aranykalászos gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére – külön hatósági vizsga keretében – a képzés alatt lehetőség van.

   

  A képzés célcsoportja:

  Bekapcsolódás lehetősége adott mindazon személyek számára, akik a bemeneti feltételekkel rendelkeznek: munkavállalók, saját elhatározásból fejlődni akarók, munkaerőpiaci támogatási programokban/ uniós támogatási formákban részesülők. A munkaerőpiac azon résztvevői, akik ezen a munkaterületen kívánnak elhelyezkedni. Ajánljuk azoknak, akik a képzésen vló részvétellel új szakmai képesítés megszerzését tűzték ki célul.

   

   

  Felvételi feltételek:

  alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program sikeres elvégzése

   

  Előzetes tudásmérés:

  A képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést biztosítunk. Az előzetes tudás mérésének formája: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok megoldásán keresztül történik képzési részenként.

   

  Tananyagegységek:

   

  tananyagegység megnevezése elm.

  óraszám

  gyak.

  óraszám

  Össz:
  Agrárvállalkozási ismeretek 15 21 36
  Növénytermesztés 29 43 72
  Zöldségtermesztés 29 43 72
  Szőlő-és gyümölcstermesztés 14 22 36
  Állattartási ismeretek 16 24 40
  Állattenyésztés 22 34 56
  Takarmányozástan 22 34 56
  Erőgépek 21 31 52
  Mezőgazdasági munkagépek 24 36 60
  Összesen: 192 288 480

   

  Étrékelés:

  Tananyagegységenként, a tananyagegység utolsó óráján

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A képzés sikeres elvégzéséről a résztvevő számára a képző intézmény tanúsítványt állít ki, amellyel a képzést követően  független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakképesítő vizsgát tehet.

   

  Részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  További részletekről érdeklődni lehet:

   

  06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy

   

  kepezesikozpont1@gmail.com e-mail címen.

   

  VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

   

  Jelentkezés folyamatos!

  Kapcsolat

  Képzési helyszín:

  7621 Pécs, Várady Antal u. 4.

  Ügyfélfogadás helye:

  7623 Pécs, Móré Fülöp u. 32.

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel