Számítógépes adatrögzítő

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés
  Képzés megnevezése Számítógépes adatrögzítő
  Ágazat megnevezése Gazdálkodás és Menedzsment
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0415 Titkársági és irodai munka
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése számítógépes adatrögzítő
  A képzés óraszáma  80 óra
  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, max.: 16 óra
  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

  Képzés módja: online oktatás, az elmélet órákon a jelentkező saját otthonból vehet részt
  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint
  Képzés helyszíne: Képzés on-line formában
  A képzés tervezett indítása 2022. szeptember 30.
  Képzés részvételi díja: 85.000 Ft – előzetes tudásszint beszámításával, részletfizetési lehetőséget egyéni igénylés alapján biztosítunk,
  Képzés célja A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Számítógépes adatrögzítő szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után a számítógépes adatrögzítő munkaterület elvégzésére.
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: Felelős munkájával meghatározó szereplője az adatfeldolgozási és ügyviteli folyamatoknak. A szervezet által használt adatokat, információkat – előírásoknak megfelelően – összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és nyilvántartja. A rendelkezésére bocsátott szöveget, illetve adatállományt – számítógépen, a megfelelő programcsomagot használva – begépeli, az adatokat rögzíti. A tízujjas vakírás technikájával írásos dokumentumokat, kimutatásokat és iratokat készít, szerkeszt. Táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végez és dokumentumokat kezel, sokszorosít. Ellenőrzi a berögzített adatok megfelelőségét és a dokumentumszerkesztés eredményét. Az észlelt eltérések függvényében javításokat végez. A bevitt adatokat szükség esetén frissíti, illetve elvégzi a különböző szűréseket az adatállományokban. Munkájához elsősorban számítógépet; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket; ügyviteli programcsomagokat, illetve mobil IT eszközöket használ. Az előírásoknak megfelelően szakmai kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel és külső szervezetekkel.
  A képzés tananyagegységei: Gépírás

  Levelezés és iratkezelés

  Digitális alkalmazások

  Értékelés: A képzés során alkalmazott fejlesztő értékelés módjai: Kérdésfeltevés, társértékelés, önértékelés, portfólió, gyakorlati feladatmegoldás. Beszélgetés, képzésben résztvevő visszajelzései. Fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés. A tanulási folyamatot támogatja.

  Minden tananyagegység végén a tanulási eredmények mérésére a résztvevők tudásmérésen vesznek részt. A képzés sikeres zárásához és a tanúsítvány kiállításához a résztvevőknek minden tananyagegység végén el kell érniük a sikeres (minimum 40%-os), megfelelt követelményszintet.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR) számítógépes adatrögzítő
  Vizsga

   

   

   

   

   

   

   

  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Képesítővizsga részei: írásbeli vizsga

  Vizsgatevékenység: Hivatalos dokumentum, üzleti levél készítése, továbbá irodatechnikai eszközök használatával megadott paraméterekkel rendelkező dokumentum előállítása.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/04153001_szamitogepes_adatrogzito_pmpdf-1608553263121.pdf

  weboldalon érhetők el

   

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, tervezetten max. 50.000 Ft.
  A szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Képesítő vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőtől vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.
   

   

   

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel