Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés
  Képzés megnevezése Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
  Ágazat megnevezése Épületgépészet ágazat
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0713 Energetika, elektromosság
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
  A képzés óraszáma  400 óra
  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, max.: 80 óra
  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: középfokú végzettség

  4 0732 07 02 Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő vagy

  34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés

  Képzés módja: online oktatás, az elmélet órákon a jelentkező saját otthonból vehet részt
  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint
  Képzés helyszíne: Képzés on-line formában
  A képzés tervezett indítása 2022. október 7.
  Képzés részvételi díja: 350.000 Ft – előzetes tudásszint beszámításával, részletfizetési lehetőséget egyéni igénylés alapján biztosítunk,
  Képzés célja A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Cél olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után a Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő munkaterület elvégzésére. Bekapcsolódás lehetősége adott mindazon személyek számára, akik a bemeneti feltételekkel rendelkeznek: munkavállalók, saját elhatározásból fejlődni akarók, munkaerőpiaci támogatási programokban/ uniós támogatási formákban részesülők. A munkaerőpiac azon résztvevői, akik az Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő munkaterületen kívánnak elhelyezkedni. Ajánljuk azoknak, akik a képzésen való részvétellel új szakmai képesítés megszerzését tűzték ki célul.
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: A hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő teljeskörű klíma- és hőszivattyú-szerelést végezhet. Nem csak a lakossági kiszolgálást tudja ellátni, hanem a nagyteljesítményű ipari légtechnikai, klíma- és hőszivattyú-berendezések kiépítését, szerelését, karbantartását korlátozások nélkül. A szakember képes szerelni, javítani, karbantartani, beüzemelni és beszabályozni a hűtő és hőszivattyú rendszereket és berendezéseket, légtechnikai berendezéseket, klímaberendezéseket és azok rendszerelemeit. Ismeri a szerelési, beépítési, üzembehelyezési előírásokat. Dokumentálja a beüzemelés során mért adatokat, és elvégzi az adminisztrációs feladatokat.
  A képzés tananyagegységei: Elektrotechnikai alapjai. Villamosság, villamos mérések

  Hűtő- klíma és légtechnikai rendszerek

  Vezérlők, szabályzók a hűtéstechnikában

  Komfort és ipari léghűtő berendezések

  Értékelés: A képzés során alkalmazott fejlesztő értékelés módjai: Kérdésfeltevés, társértékelés, önértékelés, portfólió, gyakorlati feladatmegoldás. Beszélgetés, képzésben résztvevő visszajelzései. Fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés. A tanulási folyamatot támogatja.

  Résztvevő záró (szummatív) értékelésére a képzés utolsó foglalkozásán kerül sorra.

  Számonkérés formái: Írásbeli -és projekt feladat

  Írásbeli feladat: tesztfeladat,

  Gyakorlati feladat: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő beüzemelési, karbantartási, beszabályozási és dokumentációs feladatai, a feladat szóbeli bemutatása, szakszavak használata.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR) Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
  Vizsga

   

   

   

   

   

   

   

  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Képesítő vizsga részei:

  Írásbeli vizsga: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelőismeretek témakörből  – tesztfeladat

  Projektfeladat:

  Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő beüzemelési, karbantartási, beszabályozási és dokumentációs feladatai gyakorlati vizsga

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a  https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/07134001_huto-klima-es_hoszivattyu_berendezes-szerelo_pkpdf-1610104381215.pdf weboldalon érhetők el

   

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, tervezetten min.. 80.000 Ft.
  A szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Képesítő vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőtől vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.
   

   

   

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel