Emelőgép-ügyintéző

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés
  A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés Emelőgép-ügyintéző
  A programkövetelmény azonosítószáma 10224001
  Ágazat megnevezése Ágazaton kívüli (Emelőgép-ügyintéző)
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés Emelőgép-ügyintéző
  A képzés óraszáma 160 óra

  (Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, rendelkezik előzetes tudással,-előzetes tudás-szintfelmérő alapján- a képzés óraszáma csökkenhet.

  A pontos képzési óraszám a jelentkező előzetes tudásszint- felmérését követően kerül meghatározásra

   

  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, 32 óra
  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség:      érettségi végzettség

  Szakmai előképzettség: –

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

  Képzés módja: online oktatás.

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint.
  Képzés helyszíne: online oktatás

   

  A képzés tervezett indítása 2022. szeptember
  Képzés részvételi díja: Az előzetes tudásszintfelmérés alapján kerül meghatározásra

  130.000 Ft, részletfizetési lehetőséggel.

  Képzés célja A képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakmai vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után Emelőgép-ügyintéző munkaterület elvégzésére
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: A gazdaság működése elképzelhetetlen az emelőgépek üzeme nélkül. A balesetmentes működés egyik feltétele az emelőgép-ügyintéző alkalmazása. Az emelőgép-ügyintéző gondoskodik:

  –         a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, gyártói dokumentációban előírtak betartatásáról;

  –         az időszakos vizsgálatok személyi és tárgyi feltételeiről, azt a jogosultságától függően elvégzi; megszervezi a hiányosságok javítását, biztosítja a használathoz szükséges állapotot;

  –         az emelőgép és a teherfüggesztő eszköz előírásszerű használatáról;

  o   ellenőrzi az emelőgép kezelők jogosultságát;

  o   oktatja az emelés irányítót, kötözőt az ismereteik elsajátításában;

  o   szervezi az emelőgépek üzembe helyezését, a teherfüggesztő eszközök használatba vételét,

  o   vezeti és megőrzi az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz előírt okmányait, dokumentációit;

  o   az emelőgép kezelőknek biztosítja az emelőgép használati utasításait;

  o   egyezteti az időszakos vizsgálatok, javítások idejét;

  o   az üzembiztonságot érintő eseményeket írásban rögzíti vagy rögzítetti, az e tárgyú feljegyzéseket megőrzi;

  –         – a tapasztalatait az emelőgépek beszerzésében hasznosítja.

  A képzés tananyagegységének témakörei: Témakör:

  ·        Emelőgép fő – és szerkezeti vizsgálata

  ·        Infokommunikációs technológiai ismereteinek

  ·        Használati   utasítás

  ·        Biztonsági szabályzat, vonatkozó szabványok

  ·        Biztonságos munkavégzés

  ·        A biztonsági szabályzatban, vonatkozó szabványokban leírtak alkalmazása

  ·        Tárgyalástechnika

  ·        Biztonsági megfelelőség

  ·        Nyilvántartások

  ·        Mérési, vizsgálati eljárás

  ·        Munkavédelmi üzembe helyezés

  ·        Vizsgálati utasítás

  ·        Emelőgépek     kritikus változásainak   határai

  ·        Időszakos vizsgálat, csoportszám

  ·        Környezeti hatások

  ·        Emelőgép ügyintéző

  ·        Adatok kiértékelése

  ·        Üzembe helyezés

  Értékelés: A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör emelőgép ügyintéző
  Vizsga

  A programkövetelmény teljesítését mérő szakmai vizsga

  A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

  Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában lehet jelentkezni az akkreditált vizsgaközpontba, amelynek szervezését a képző vállalja.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása A képesítő vizsga 2 részből áll: írásbeli, projektfeladat.

  Írásbeli vizsgatevékenység:

  A vizsgafeladat megnevezése: Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az emelőgépekre vonatkozó előírások ismerete témakörből

  Projektfeladat

  Legfeljebb 1t teherbírású és legfeljebb 1,5 m magasságra emelhető vezetőkosarú emelőgépen fővizsgálatot végez szemrevételezéssel, a vonatkozó szabvány alapján szemrevételezéssel, tapintással, mérőeszközzel, mérőműszerrel. Továbbá elvégzi a rendelkezésére bocsátott három különféle anyagból készített teherfelvevő időszakos vizsgálatát.

  Részletes leírása a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/10224001_emelogep_ugyintezo_pkpdf-1610105610621.pdf  Emelőgép-ügyintéző programkövetelmény, azonosítószáma: 10224001.

  A képesítővizsga díja A képesítővizsga díját az akkreditált vizsgaközpontba fizeti a vizsgára jelentkező, amelyet a Vizsgaközpont határozz meg, min. 50 000 Ft).
  A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.
  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Szakmai vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel