Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

   

  Képzés megnevezése Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
  Ágazat megnevezése Építőipari ágazat
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0732 Építőipar, magas- és mélyépítés
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
  A képzés óraszáma  300 óra
  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, maximum.: 60 óra

   

  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: –        Alapfokú iskolai végzettség

  –        Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat

  –        Szakmai előképzettség nem szükséges.

  Képzés módja: online oktatás, az elmélet órákon a jelentkező saját otthonából vehet részt

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint
  Képzés helyszíne: Képzés on-line formában

   

  A képzés tervezett indítása 2022. szeptember
  Képzés részvételi díja: 2400.000 Ft – előzetes tudásszint beszámításával,

  260.000 Ft részletfizetés igénylése esetén

  A képzési díj a szakmai vizsga díját nem tartalmazza.

  Egyéni gyakorlóhely esetén a képzési díj 40.000 Ft-tal csökken.

  Képzés célja A képzés célja olyan összetett kompetenciafejlesztés, melynek révén a résztvevő a képzés elvégzését követően képes lesz az ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör ellátására.
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: Egy képzett Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó szakember önállóan és csoportmunkában is képes újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezéseinek és azok tartozékainak szakszerű, a vonatkozó szabványoknak és a beépítésre kiválasztott szerkezetekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelő építésére, szerelésére. A használatban lévő vagy újból használatba kerülő égéstermék-elvezető berendezéseken a szakember elvégzi a szükséges karbantartási, javítási munkálatokat, azok átépítését, béléscsövezését, utólagos belső vakolását, a szerelt égéstermék-elvezető berendezések újbóli hőszigetelését, keményhéjalását, rögzítéseinek megerősítését, a tisztítási-, ellenőrzési feltételek előírások szerinti kialakítását, valamint az ehhez szükséges szerkezetek (kéményseprőjárda, korlát, lépcső) kiválasztását, telepítését. A szakember a munkálataihoz építészeti és épületgépészeti terveket olvas és értelmez, illetve egyeztet a közreműködő szakemberekkel. Munkája során számítógépet használ, elvégzi a szükséges adminisztratív teendőket, valamint kiemelt figyelmet fordít a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartására.
  A képzés tananyagegységei: Számítógépes alapismeretek

  Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

  Szakmai alapozó ismeretek

  Szakmai számítások

  Jogszabály ismeret, szabványismeret

  Vállalkozási ismeretek

  Szakmai ismeretek

  Szakmai gyakorlati ismeretek

  Értékelés: A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: írásbeli és projektfeladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR)  Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
  Vizsga

   

   

   

   

   

  A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga

   

   

  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, kiállított tanúsítvány.

  Képesítő vizsga részei:

  –        Írásbeli: Égéstermék-elvezető berendezések elmélete

  –        Projektfeladat: Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó szakfeladat.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/07323004_egestermek-elvezeto_epito_szerelo_karbantarto_pdf-1610106873792.pdf  weboldalon érhetők el

   

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, min. 60.000 Ft
  A szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Szakmai vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőtől vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.
   

   

   

   

  Várjuk jelentkezését!

   

   

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel