Csőhálózat-szerelő

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

  (A Víz- és csatornarendszer-szerelő szakma –  szakma azonosító száma: 4 0732 07 04 –

  kapcsolódó részszakmája a Csőhálózat-szerelő)

  Képzéshez ingyenesen társuló ajándék: indulatkezelési tréning, tapasztalt tréner vezetésével.

  Jelentkezés folyamatos 

  • indulás legkésőbb szept. 3,
  • képzési idő 3 hónap.
  • vizsga november vége

   

  Képzés megnevezése: Csőhálózat-szerelő  (engedélyezett képzés)
  Típus: szakmai oktatás (részakmára felkészítő)
  Engedélyszám: E/2020/000110
  Ágazat megnevezése Épületgépészet
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0732 Építőipar, magas- és mélyépítés
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése Csőhálózat-szerelő
  A képzés óraszáma 480 óra

  (Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, rendelkezik előzetes tudással,-előzetes tudás-szintfelmérő alapján- a képzés óraszáma csökkenhet.

  A pontos képzési óraszám a jelentkező előzetes tudásszint- felmérését követően kerül meghatározásra

  Megengedett hiányzás: a kontaktórák 20%-a, 96 óra
  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség:          alapfokú iskolai végzettség, vagy a Dobbantó program elvégzése

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

  Képzés módja: kontakt képzés, szükség esetén online oktatás.
  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után)
  Képzés helyszíne: Pécs illetve a  pontos helyszín szervezés alatt.
  A képzés tervezett indítása 2022.február (Képzéseinket minimum 10 fő esetén indítjuk. Megfelelő számú jelentkező hiányában a tanfolyam tervezett indítása későbbi időpontra változhat!)
  Képzés részvételi díja: 250.000 Ft
  Képzés célja A képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakmai vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után a Csőhálózat-szerelő munkaterület elvégzésére
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: Tervrajz alapján önállóan kivitelezi az ivóvíz- és csatorna vezetékhálózatot; szakmai irányítás mellett elvégzi a fűtési-, hűtési- vagy gáz vezetékhálózat kivitelezési munkáit.

  Kivitelezi a csőkötéseket, szereli a csövek rögzítését, kialakítja a vezetékek hőszigetelését.

  Beköti a vízfogyasztó- és szennyvíz kibocsátó szerelvényeket; csatlakoztatja a csőhálózatra a különböző szerelvényeket.

   

  A képzés tananyagegységei: Hegesztési alapismeretek

  Épületgépészeti alapozás II.

  Csatornázás II.

  Értékelés: Képzési program szerint.

  A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a  vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR)  7521     Vezeték- és csőhálózat-szerelő
  Vizsga

   

  A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga

   

  A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

  Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában – akkreditált vizsgaközpontba lehet jelentkezni, amelynek szervezését a képző vállalja.

  Bizonyítvány

  A szakképzési törvény előírásai szerint a képzést sikeresen elvégző résztvevők akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgát tesznek. A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírás a http://szakkepesítes.ikk.hu/ weboldalon érhetők el

  (Képzési és Kimeneti Követelmények, VÍZ- ÉS CSATORNARENDSZER-SZERELŐ szakma azonosító száma: 4 0732 07 04. Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Csőhálózat-szerelő).

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpontba fizeti a vizsgára jelentkező, amelyet a Vizsgaközpont határozz meg,
  Részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.
  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények (Képző által nyújtott ingyenes szolgáltatás)
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól. – a részvételi díj max. 20%-kal csökkenhet.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Képzési díj kedvezmény – 3%, amennyiben vett már részt a képző által indított tanfolyamokon, továbbképzéseken

  ·        Segítségnyújtás:

  –        a szakmai jegyzet beszerzésében

  –        a szakmai vizsgára való jelentkezésben

  –        szakmai vizsgára felkészülésben, on-line módon

     
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

   

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel