0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés
  Képzés megnevezése Műszaki eladó
  Ágazat megnevezése Kereskedelem
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0416 Nagy és kiskereskedelem
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése
  A képzés óraszáma  80 óra
  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, max.: 16 óra

   

  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség:      alapfokú iskolai végzettség

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

   

  Képzés módja: online oktatás, az elméleti órákat a jelentkező saját otthonából teljesítheti

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt vagy igény szerint hét közben 17.00 órától
  Képzés helyszíne: Képzés on-line formában

   

  A képzés tervezett indítása 2022. szeptember 24.
  Képzés részvételi díja: 87.000 Ft – részletfizetési lehetőséget egyéni igénylés alapján biztosítunk, így már 40.000 Ft befizetésével részt vehet a képzésen.
  Képzés célja A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után a Műszaki eladó munkaterület elvégzésére.
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos eladói feladatokat. Közreműködik a műszaki cikkek megrendelésében, mennyiségi és minőségi átvételében, a készletek kezelésében, az értékesítésre történő előkészítésben és az eladótéri kihelyezésben.

  A műszaki cikkeket forgalmazó kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Körültekintően, a megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően kommunikál a vevőkkel. A korszerű eladói technikák alkalmazásával szolgálja ki a potenciális vásárlókat.

  A műszaki cikk fizikai, technológiai és funkcionális előnyei alapján ajánlásokat tesz. Ismerteti a műszaki cikkek kezelését. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket. Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Előjegyzést vesz fel, megszervezi a házhozszállítást. Kitölti a jótállási jegyet és egyéb releváns dokumentumokat. Megszervezi a műszaki cikk garanciális javítását. Vevőreklamációval összefüggő ügyeket intéz.

  A képzés tananyagegységei: Áruforgalom

  Készletgazdálkodás

  Munka, – tűz- balesetvédelem

  Fogyasztóvédelem

  Pénzkezelés, kódrendszerek

  Környezetvédelem, minőségvédelem

  Bizonylatkitöltés

  Online kereskedelem

  Eladástani ismeretek

  Értékelés: A képzés során alkalmazott fejlesztő értékelés módjai: Kérdésfeltevés, társértékelés, önértékelés, portfólió, gyakorlati feladatmegoldás. Beszélgetés, képzésben résztvevő visszajelzései. Fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés. A tanulási folyamatot támogatja.

  A képzés végén záróértékelésre kerül sor. Számonkérés formái: írásbeli és projekt feladatok. Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg. A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR)  műszaki előadó
  Vizsga

   

   

   

   

   

   

   

  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Képesítővizsga részei: írásbeli vizsga +projektfeladat

  Írásbeli vizsga

  Termékismeret és műszaki cikkek forgalmazása témakörből összeállított szöveges és számításokból álló feladatsor.

  Projektfeladat

  Helyzetgyakorlat – áruforgalmi tevékenység

  Esettanulmányban foglaltak alapján elvégzi az áruforgalmi tevékenységet, végrehajtja a feladatokat, szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal, kitölti a kapcsolódó bizonylatokat/dokumentumokat

   

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/04163008_muszaki_eladopdf-1604053285146.pdf weboldalon érhetők el

   

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, tervezetten min. 50.000 Ft.
  A szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Képesítő vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőtől vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel