0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

   

  Képzés megnevezése KÁLYHÁS
  Ágazat megnevezése Építőipari ágazat
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0799 Műszaki, ipari és építőipari képzések
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése
  A képzés óraszáma  600 óra
  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, maximum.: 120 óra

   

  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: –        Alapfokú iskolai végzettség

  –        Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat

  –        Szakmai előképzettség nem szükséges.

  Képzés módja: online oktatás, az elmélet órákon a jelentkező saját otthonából vehet részt

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint
  Képzés helyszíne: Képzés on-line formában

   

  A képzés tervezett indítása 2022. szeptember
  Képzés részvételi díja: 490.000 Ft – előzetes tudásszint beszámításával,

  520.000 Ft részletfizetés igénylése esetén

  A képzési díj a szakmai vizsga díját nem tartalmazza.

  Egyéni gyakorlóhely esetén a képzési díj 50.000 Ft-tal csökken.

  Képzés célja A képzés célja olyan összetett kompetenciafejlesztés, melynek révén a résztvevő a képzés elvégzését követően képes lesz az ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör ellátására.
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: A munkaterület leírása:

  A kályhás szakember munkája során a tüzelőberendezés helyszínét felméri, tüzelőberendezést tervez, kályhát, kandallót, kemencét, tűzhelyet épít, átépít, tisztít vagy javít és átad. Munkáját a szakmai-, munkavédelmi előírások és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

  A képzés tananyagegységei: Építőipari alapismeretek

  Építőipari kivitelezési alapismeretek

  Építőipari rajzi alapismeretek, tervdokumentáció

  Munka- és környezetvédelem. Munkavállalói ismeretek.

  Kályha építése

  Kandalló építése

  Kemence és tűzhely építése

  Tüzelőberendezés-kivitelezési projektek

  Értékelés: A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: írásbeli és projektfeladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR)  kályhás
  Vizsga

   

   

   

   

   

  A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga

   

   

  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, kiállított tanúsítvány.

  Képesítő vizsga részei:

  –        Írásbeli: Kályhaépítésre vonatkozó szakmai ismeretek, számítások témakörökből

  –        Projektfeladat : Szilárd tüzelésű cserépkályha megépítése

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/07993005_kalyhas_pkpdf-1610106527973.pdf weboldalon érhetők el

   

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, min. 50.000 Ft
  A szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Szakmai vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőtől vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel