Élelmiszer eladó

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

   

  Képzés megnevezése Élelmiszer eladó
  Ágazat megnevezése Kereskedelem
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0416 Nagy és kiskereskedelem
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése
  A képzés óraszáma  80 óra
  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, max.: 16 óra

   

  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség:      alapfokú iskolai végzettség

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

   

  Képzés módja: online oktatás, az elméleti órákat a jelentkező saját otthonából teljesítheti

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt vagy igény szerint hét közben 17.00 órától
  Képzés helyszíne: Képzés on-line formában

   

  A képzés tervezett indítása 2022. szeptember 24.
  Képzés részvételi díja: 87.000 Ft – részletfizetési lehetőséget egyéni igénylés alapján biztosítunk, így már 40.000 Ft befizetésével részt vehet a képzésen.
  Képzés célja A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el az Élelmiszer-eladó szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: Az Élelmiszer eladó tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Kreatívan, ízlésesen, mindig a legjobb minőséget biztosítva helyezi ki, a szezonalitásnak megfelelően a termékcsoportokat. Megfelelően kezeli és tárolja az élelmiszereket.

  Segít a pultépítésben, ismeri és alkalmazza a csomagolás nélküli élelmiszerek pultos értékesítésének szabályait. Ismeri és a munkája során használja az élelmiszer csomagolási eljárásokat.

  Tudatos szakemberként, digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a helyes fogyasztói ár feltüntetését. Szakszerűen kezeli a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket. Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat. Biztosítja az élelmiszer értékesítéshez kapcsolódó jogszerű panaszkezelést. Ismeri a speciális táplálkozási igényt kielégítő termékeket és képes ezek szakszerű bemutatására és a vásárlóknak történő ajánlására. Felelősséget vállal az általa átadott termékinformációk megfelelőségéről.

  A képzés tananyagegységei: Kereskedelmi ismeretek

  Az élelmiszerek forgalmazása

  Értékelés: A képzés során alkalmazott fejlesztő értékelés módjai: Kérdésfeltevés, társértékelés, önértékelés, portfólió, gyakorlati feladatmegoldás. Beszélgetés, képzésben résztvevő visszajelzései. Fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés. A tanulási folyamatot támogatja.

  A képzés végén záróértékelésre kerül sor. Számonkérés formái: írásbeli és projekt feladatok. Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg. A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR) élelmiszer előadó
  Vizsga A zárófeladat, a képesítő vizsga formáinak is megfelelnek.

  Írásbeli vizsgafeladat

  • áruforgalmi ismeretek,

  • szakmai számítások,

  • jogszerű működés.

  Projektfeladat

  Áruforgalmi gyakorlati tevékenység és áruismereti tevékenység témakörökben.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/04163011_elelmiszereladopdf-1604054785544.pdf weboldalon érhetők el

   

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, tervezetten min. 50.000 Ft.
  A szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Képesítő vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőtől vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel