Aranykalászos gazda képzés

Földvásárláshoz, föld örökléshez (1 hektár fölött) kötelező a végzettséggel rendelkezni!
Fiatal gazda pályázathoz illetve hazai és EU-s mezőgazdasági pályázatokhoz alapfeltétel a végzettség!

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

  (A szakma megnevezése GAZDA: – szakma azonosító száma: 4 0811 17 04 – kapcsolódó részszakmája az Aranykalászos gazda)

  Képzéshez ingyenesen társuló szolgáltatás: képző által ajánlott tréningen való részvétel (kommunikációs, álláskeresési, konfliktuskezelési, önismereti tréning stb.), tapasztalt tréner vezetésével.

  Képzés megnevezése Aranykalászos gazda
  Európai Képesítési Keretrendszer szerinti besorolás: 3
  Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti besorolás: 3
  Tananyagok díja: Ingyenes. A tanfolyam díja tartalmazza
  Szakmai gyakorlat: A gyakorlati helyet az iskola biztosítja. A gyakorlat költsége benne van a tanfolyam árában.
  Ágazat megnevezése Mezőgazdaság és erdészet
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0811 Növénytermesztés és állattenyésztés
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése Aranykalászos gazda
  A képzés óraszáma 480 óra

  (Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, rendelkezik előzetes tudással,-előzetes tudás-szintfelmérő alapján- a képzés óraszáma csökken).

  A pontos képzési óraszám a jelentkező előzetes tudásszint- felmérését követően kerül meghatározásra

   

  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, 96 óra

   

  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség:      alapfokú iskolai végzettség, vagy a Dobbantó program elvégzése

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

  szükséges – a képző intézmény szükség esetén segít az alkalmassági vizsgálat megszerzésében.

  Képzés módja: vegyes:

  • online oktatás – a résztvevő az elméleti oktatáson való részvételt a saját otthonában tudja megoldani
  • távoktatás a tananyag feldolgozásának 1/3-a
  • távoktatási formában (önállóan, tananyag feldolgozása egyéni ütemezésben, képző által egyéni vagy csoportos konzultációs lehetőséget biztosítva)

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint
  Képzés helyszíne: online oktatási forma, szombati napokon

   

  A képzés tervezett indítása
  • szeptember első hétvégéje – 2022.09.03. ill.
  • 5-8 fő jelentkezése esetén azonnal

   

  Képzés részvételi díja:   135.000 Ft, részletfizetési lehetőséggel –
  Képzés célja A képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakmai vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után az Aranykalászos gazda munkaterület elvégzésére
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

  Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talajelőkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni. Az aranykalászos gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére – külön hatósági vizsga keretében – a képzés alatt lehetőség van.

  A képzés tananyagegységei: ·        Agrárvállalkozási ismeretek

  ·        Növénytermesztés

  ·        Zöldségtermesztés

  ·        Szőlő- és gyümölcstermesztés

  ·        Állattartási ismertek

  ·        Állattenyésztés

  ·        Takarmányozástan

  ·        Erőgépek

  ·        Mezőgazdasági munkagépek

  Értékelés: Képzési program szerint.

  A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR)

  Részszakma megnevezése: Aranykalászos gazda

   6130     Vegyesprofilú gazdálkodó

  6130      Önálló gazda

  6130      Őstermelő

  6111      Szántóföldinövény-termesztő

  6130      Aranykalászos gazda

  Vizsga

   

   

   

   

  A részszakmai záróvizsgára bocsájtás további feltétele:

   

   

   

   

  A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga (tájékoztató jelleggel)

   

   

  A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

  Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában – akkreditált vizsgaközpontba lehet jelentkezni, amelynek szervezését a képző vállalja.

  Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes

  vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória,

  vagy B kategória), amit a gyakorlat megkezdése

  előtt be kell mutatni a vizsgabizottságnak.

   

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése:

  Mezőgazdasági termelési feladatok

  A vizsgatevékenység leírása:

  Gyakorlati vizsgamunka végzése

  A gyakorlati vizsgamunka minden vizsgázó számára négy vizsgarészből áll:

  A) feladattípus: állattartás, állattenyésztés

  B) feladattípus: növénytermesztés, kertészet

  C.) feladattípus: gépüzemeltetés

  D) feladattípus: szakmai beszélgetés

   

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a http://szakkepesítes.ikk.hu/

  weboldalon érhetők el

  (Képzési és Kimeneti Követelmények, (A szakma megnevezése GAZDA: – szakma azonosító száma: 4 0811 17 04, – Kapcsolódó részszakma megnevezése: Aranykalászos gazda).

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpontba fizeti a vizsgára jelentkező, amelyet a Vizsgaközpont határozz meg, maximum 50 000 Ft).
  Részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Szakmai vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  • őstermelői jogosultság megszerzéséhez segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel