Vegyiáru-eladó

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés
  Képzés megnevezése Vegyiáru-eladó
  Ágazat megnevezése Kereskedelem
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0416 Nagy és kiskereskedelem
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése Vegyiáru-eladó
  A képzés óraszáma  80 óra
  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, max.: 16 óra
  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

  Képzés módja: online oktatás, az elmélet órákon a jelentkező saját otthonból vehet részt
  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint
  Képzés helyszíne: Képzés on-line formában
  A képzés tervezett indítása 2022. szeptember 30.
  Képzés részvételi díja: 85.000 Ft – előzetes tudásszint beszámításával, részletfizetési lehetőséget egyéni igénylés alapján biztosítunk,
  Képzés célja A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Vegyiáru-eladó szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: A vegyiáruk jelentős része az egészségre és a környezetre ártalmas, ezért a velük kapcsolatban végzett kereskedelmi feladatok az átlagosnál szélesebb körű ismereteket igényelnek. A Vegyiáru eladó közvetlen személyes kapcsolatban áll a vevőkkel, tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Tisztában van a vegyiáru termékkörének raktározási, tárolási előírásaival, képes a raktárban alkalmazott eszközök, gépek, berendezések szakszerű használatára. Kreatívan a biztonsági szabályok betartásával helyezi ki a vegyiáru termékeket az eladótérbe. Az értékesítési területnek megfelelő kihelyezéseket megépíti, kialakítja, ismeri a veszélyes, kiemelten veszélyes osztályba sorolt vegyiáru termékek értékesítésének szabályait. A szezonalitásnak megfelelő termékcsoportokat ismeri.

  Tudja a termékek veszélyességi kategóriáit, és a hozzájuk tartozó termékjelöléseket, szimbólumokat. Szakszerű tájékoztatást nyújt a vásárlók számára, felelősséget vállal az általa átadott termékinformációk megfelelőségéért.

  Árut és kiegészítő termékeket ajánl a vásárló igényeinek megfelelően az árukészletből / katalógusból. Tudatos szakemberként digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a helyes fogyasztói ár feltüntetését. Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, biztonsági előírásokat.

  A képzés tananyagegységei: Kereskedelmi ismeretek

  A vegyiáruk forgalmazása

  Értékelés: A képzés során alkalmazott fejlesztő értékelés módjai: Kérdésfeltevés, társértékelés, önértékelés, portfólió, gyakorlati feladatmegoldás. Beszélgetés, képzésben résztvevő visszajelzései. Fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés. A tanulási folyamatot támogatja.

  Minden tananyagegység végén a tanulási eredmények mérésére a résztvevők tudásmérésen vesznek részt. A képzés sikeres zárásához és a tanúsítvány kiállításához a résztvevőknek minden tananyagegység végén el kell érniük a sikeres (minimum 40%-os), megfelelt követelményszintet.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR) vegyiáru-eladó
  Vizsga

   

   

   

   

   

   

   

  A képzés záróvizsgával zárul, amely két részből áll.

  Írásbeli vizsgafeladat

  A képző állítja össze az alábbi témakörökből:

  • áruforgalmi ismeretek,

  • szakmai számítások,

  • jogszerű működés.

  Projektfeladat

  A képző állítja össze áruforgalmi gyakorlati tevékenység és áruismereti tevékenység témakörökben

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/04163012_vegyiaru_eladopdf-1604055409279.pdf  weboldalon érhetők el

   

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, tervezetten min. 50.000 Ft.
  A szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Képesítő vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőtől vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.
   

   

   

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel