Közművelődési munkatárs

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés
  A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés Közművelődési munkatárs
  A programkövetelmény azonosítószáma 04134001
  Szakirány megnevezése Menedzsment és igazgatás
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0413 Menedzsment és igazgatás
  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés Közművelődési munkatárs
  A képzés óraszáma 900 óra

  (Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, rendelkezik előzetes tudással -előzetes tudás-szintfelmérő alapján- a képzés óraszáma csökkenhet.

  A pontos képzési óraszám a jelentkező előzetes tudásszint- felmérését követően kerül meghatározásra

   

  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, 180 óra
  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

   

  Szakmai előképzettség: nem szükséges

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama:     nem szükséges

  Képzés módja: online oktatás.

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint.
  Képzés helyszíne: online oktatás

   

  A képzés tervezett indítása 2022.szeptember 30.
  Képzés részvételi díja: 280.000 Ft, részletfizetési lehetőséggel.
  Képzés célja A képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakmai vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után Közművelődési munkatárs munkaterület elvégzésére
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: Az előadó-művészeti intézményekben folyó szakmai munka során az elkészült művészi produkciók bemutatásakor a közönséggel folytatott kapcsolat koordinálása.

  Információ kiajánlás: Az adott előadó-művészeti intézmény speciális információinak és az adott elő-adás sajátosságainak közönséghez való eljuttatása, információáramlás elősegítése.

  Az előadó-művészeti intézmény programja és az adott előadás iránti érdeklődés felkeltése.

  Szerződéskötés: Az adott program iránt érdeklődő közönséggel szerződéskötés jegyértékesítés által.

  Lebonyolítás: A jeggyel rendelkező közönség fogadása, kezelése, az előadás biztonságos megtekintésének és a darab művészi értékeinek optimális befogadásának biztosítása.

  Monitoring: A előadás megtekintését követően a visszajelzések, visszacsatolások összegzése az alkotókhoz való eljuttatása.

  A képzés tananyagegységei: ·        Helyi társadalom– és kultúraismeret

  ·        Kulturális rendezvények szervezése

  ·        Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége

  ·        Az előadó-művészeti közönségkezelő tevékenysége

  ·        Az előadó-művészeti szervező tevékenysége

  Értékelés: A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység közművelődési munkatárs
  Vizsga

   

  A programkövetelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga

   

   

   

  A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

  Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában lehet jelentkezni az akkreditált vizsgaközpontba, amelynek szervezését a képző vállalja.

  A vizsgára bocsátás feltételei

  • A Helyi társadalom- és kultúraismeret modulhoz tízoldalas esettanulmány készítése,

  • A Kulturális rendezvények szervezése modulhoz forgatókönyv készítése,

  • Az Előadó-művészeti szervező tevékenysége modulhoz projektterv készítése Az esettanulmány, a forgatókönyv és a projektterv leadásának határideje: egy hónappal az első vizsganap előtt.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása A képesítő vizsga 3 részből áll:

  Írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Közművelődési- és közönségkapcsolati interaktív vizsgafeladat.

  A vizsgafeladat ismertetése: A szakképzésért felelős miniszter által kiadott feladat és útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgát megelőzően, a vizsgára bocsátás feltételeként elkészített, egy konkrét vagy fiktív rendezvényhez kapcsolódó forgatókönyv szóbeli ismertetése és megvédése.

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsgatevékenység, a programkövetelmények alapján összeállított központi tételsorból

  Részletes leírása a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/04134001_kozmuvelodesi_munkatars_pkpdf-1604055055715. pdf weboldalon érhetők el

  A képesítővizsga díja A képesítővizsga díját az akkreditált vizsgaközpontba fizeti a vizsgára jelentkező, amelyet a Vizsgaközpont határozz meg, min. 50 000 Ft).
  A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.
  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Szakmai vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel