Dajka

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját.

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

  (01193003 számú Dajka megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket  megalapozó programkövetelmény alapján )

  Képzéshez ingyenesen társuló ajándék: indulatkezelési tréning, tapasztalt tréner vezetésével.

  Képzés megnevezése  Dajka
  Ágazat megnevezése
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0119 Oktatás
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése Dajka
  A képzés óraszáma  400 óra

  (Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, előzetes tudás-szintfelmérő alapján, vagy előzetesen megszerzett tudás beszámításával -a képzés óraszáma csökkenhet.

   

  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, max.: 80 óra

   

  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség:      alapfokú iskolai végzettség (befejezett 8 ált. iskolai osztály) vagy a Dobbantó program elvégzése

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat és szakmai előképzettség : nem szükséges

   

  Képzés módja: online oktatás, az elmélet órákon a jelentkező saját otthonból vehet részt

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint
  Képzés helyszíne: Képzés on-line formában

   

  A képzés tervezett indítása 2022.szeptember  
  Képzés részvételi díja: 65.000 Ft – előzetes tudásszint beszámításával, részletfizetési lehetőséget egyéni igénylés alapján biztosítunk,
  Képzés célja A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után a Dajka munkaterület elvégzésére. Bekapcsolódás lehetősége adott mindazon személyek számára, akik a bemeneti feltételekkel rendelkeznek: munkavállalók, saját elhatározásból fejlődni akarók, munkaerőpiaci támogatási programokban/ uniós támogatási formákban részesülők. A munkaerőpiac azon résztvevői, akik a Dajka munkaterületen kívánnak elhelyezkedni. Ajánljuk azoknak, akik a képzésen való részvétellel új szakmai képesítés megszerzését tűzték ki célul.
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: A munkaterület leírása:

  A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

  A képzés tananyagegységei: ·        Nevelési feladatok a dajka tevékenységében

  ·        Gondozás és egészségvédelem

  ·        Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében

  ·        Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

  Értékelés: Képzési program szerint.

  A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR)  dajka
  Vizsga

   

   

   

   

   

  A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga

   

   

  A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

  Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában – akkreditált vizsgaközpontba lehet jelentkezni, amelynek szervezését a képző vállalja.

  A vizsga 2 részből áll: gyakorlati + szóbeli vizsgából.

  gyakorlati vizsga:

  Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok

  szóbeli vizsga: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai program-követelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján központilag összeállított szóbeli tétel-sor alapján történik.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/01193003_dajka_pk_mod_20220523pdf-1653396130581.pdf weboldalon érhetők el

   

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, tervezetten min. 50 000 Ft).
  Részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Szakmai vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőtől vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.
   

   

   

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel