Antidiszkrimináció, szervezetfejlesztés tréning

Antidiszkrimináció I. témakör feldolgozásával a résztvevők
– új ismereteket kapjanak a megkülönböztetések, szegregáció, szervezetfejlesztés témáiban.
– tájékozottak legyenek a diszkrimináció, esélyegyenlőség témakörhöz kapcsolódó főbb fogalmak körébe
– rálátást kapjanak a megkülönböztetés, a munkanélküliekkel szembeni diszkrimináció közös alapjaira és megismerjék az ezeket eredményesen feloldó technikákat,
– képet kapjanak a kirekesztettségből és a kisebbségi létből eredő társadalmi hátrányokról.
– megismerjék a hosszú távú értékteremtés módját az elkötelezettség és az elégedettség fenntartásával.

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

  Bnysz.: ASZ/2021/001

  Mit kell tudni az Antidiszkrimináció, szervezetfejlesztés tréningről?

   

  Engedélyszáma:                               E-001040/2015/D007

  Tréning ideje:                                                  12 óra

  Részvételi díj:                                               8.000 Ft

  Képzés vizsgadíja:                                        2.000 Ft

  Képzés helyszíne:                                         online oktatás

   

  Felvételi feltételek:

  minimum alapfokú iskolai végzettség

  Kinek ajánljuk a képzést?

  Vezető, középvezető, téma iránt érdeklődő felnőtt.

  Továbbképzés célja:

  az Antidiszkrimináció I. témakör feldolgozásával a résztvevők

  • új ismereteket kapjanak a megkülönböztetések, szegregáció, szervezetfejlesztés témáiban.
  • tájékozottak legyenek a diszkrimináció, esélyegyenlőség témakörhöz kapcsolódó főbb fogalmak körébe
  • rálátást kapjanak a megkülönböztetés, a munkanélküliekkel szembeni diszkrimináció közös alapjaira és megismerjék  az ezeket eredményesen feloldó technikákat,
  • képet kapjanak a kirekesztettségből és a kisebbségi létből eredő társadalmi hátrányokról.
  • megismerjék a hosszú távú értékteremtés  módját az elkötelezettség és az elégedettség fenntartásával.

  A II. témakör (Szervezetfejlesztés) feldolgozásával a résztvevők képesek legyenek saját szervezeti helyzetük minél teljesebb megértésére és a szervezet öntanulásának támogatására, a felmerülő nehézségek legyőzésére, a szervezetfejlesztés rendszerszemléletű megközelítésére. Megismerik annak a fontosságát, hogy a csapatok, egyének képességeinek kiteljesítése mennyire befolyásolja a hosszú távú értékteremtést.

  Képet kapnak arról, hogy a szervezet működési helyzetének minél teljesebb megértése, a fejlesztési megoldások keresésének képessége milyen módon befolyásolja a szervezeten belüli  hatékonyságot és az eredményességet. Megértik a  szervezet öntanulásának jelentőségét, amellyel képessé válik  a felmerülő nehézségek legyőzésére

  Vezetőfejlesztés III. témakör esetként kezeli a  szakmai és vezetői tapasztalatokat, bemutatja annak tudatosítását különböző szinteken, úgy mint egyéni, csapat és szervezeti szint.

  A résztvevő képessé válik saját szakmai, illetve személyes élményeit az öntanulás eszközeként felhasználni. Megismerni azokat a módszereket  amelyekkel a fejlesztési feladat nem elszigetelten hanem  az összes érintett személyes és kulturális kölcsönhatásra figyelve valósítható meg.

   

  AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS moduljai és számonkérési módja

   

  A tréning moduljai
  azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége elm.

  óraszám

  gyak.

  óraszám

  I. Antidiszkrimináció csoportos szóbeli vizsga szituációs játék feldolgozásával  

  2 óra

   

  2 óra

  II. Szervezetfejlesztés kiscsoportos esetelemzés 2 óra 2 óra
  III. Vezetőfejlesztés irányított, tematikus  beszélgetés     2 óra 2 óra

   

  A képzés zárása:

  A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

  • eredményes modulzáró vizsga/vizsgák teljesítése
  • az intézménnyel kötött felnőttképzési szerződésben vállalt egyéb kötelezettségek teljesítése

  Képzést záró vizsga: kiscsoportos megbeszélés

  INGYENESEN igénybe vehető szolgáltatások:

  mentálhigiénés tanácsadás,

  Kedvezmények:

  • 10 fő feletti részvétel esetén 10% kedvezmény

  A képzés elvégzése után betölthető munkakör:

  • a képzés munkakör betöltésére nem jogosít

   

  Érdeklődni lehet: 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepezesikozpont1@gmail.com e-mail címen.  VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel