Minőségcélok

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 17. § szabályozása szerint intézményünk a minőségcélokat szakképesítésenként/képzésenként és indokolással az alábbiak szerint határozza meg:

A 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a minőségcélokat 2018. évre vonatkozóan az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

  • Az OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzések szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként évre az Fktv. 15. § (7) bekezdése szerinti, az NSzFH honlapján nyilvánosságra hozott 2017. évi adatokhoz viszonyítva
  • A 2018-ben befejezésre kerülő A; B és C körbe tartozó képzések lemorzsolódási aránya szakképesítésenként/képzésenként a 2017 évi – az Fktv. 21. § (4) bekezdése szerinti – statisztikai célú adatszolgáltatásban foglaltak figyelembevételével számított, e szakképesítésekre/képzésekre vonatkozó adatokhoz viszonyítva
  • évben befejezésre kerülő A; B és C körbe tartozó képzések elégedettségmérésének átlageredménye

 

Sorszám A képzés megnevezése és OKJ száma I. Átlagos vizsgaeredmény II. Lemorzsolódási arány III. Célkitűzés az elégedettség- 2018. évi átlag-eredményére
2017. évi* Célkitűzés 2018. évre I. Indokolás 2017. évi** Célkitűzés 2018. évre II. Indokolás
1. 32 140 01 Óvodai dajka nincs adat A résztvevők közepes vagy annál jobb modulzáró illetve szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat. A résztvevők számára a külső kényszerítő paraméterek mellett a szakmai motiváltság növelése. nincs adat A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. A szakmai érdeklődés növelése csökkenti a hiányzás mértékét. Az elégedettségmérés  átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál.
2. E-001040/2015/B002 Szociális gyakorlat vezetése a segítő szakmában dolgozó szakemberek számára nincs adat A résztvevők jó és jeles   modulzáró illetve záró vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 70%-ban. A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. nincs adat A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. Az elégedettségmérés  átlageredménye nem rosszabb 4,5-nél.
32 761 01 Nevelőszülő nincs adat A résztvevők közepes vagy annál jobb modulzáró illetve szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat. A résztvevők számára a külső kényszerítő paraméterek mellett a szakmai motiváltság növelése. nincs adat A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. A szakmai érdeklődés növelése csökkenti a hiányzás mértékét. Az elégedettségmérés  átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál.
21 811 01 Konyhai kisegítő nincs  adat A résztvevők legalább közepes  modulzáró illetve szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat. A résztvevők számára a külső kényszerítő paraméterek mellett a szakmai motiváltság növelése. nincs adat A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. A szakmai érdeklődés növelése csökkenti a hiányzás mértékét. Az elégedettségmérés  átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál.
3. 54 104 02 Pedagógiai és családsegítő munkatárs nincs adat A résztvevők legalább jó    modulzáró illetve komplex szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 75%-ban. A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. Tapasztalt, szakmailag magasan kvalifikált oktatói csoport. nincs adat A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. Az elégedettségmérés  átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál
54 140 01 Gyógypedagógiai munkatárs nincs adat A résztvevők legalább jó    modulzáró illetve komplex szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 75%-ban. A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. Tapasztalt, szakmailag magasan kvalifikált oktatói csoport. nincs adat A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. Az elégedettségmérés  átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő nincs adat A résztvevők legalább jó    modulzáró illetve komplex szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 70%-ban. A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. Tapasztalt, szakmailag magasan kvalifikált oktatói csoport. nincs adat A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. Az elégedettségmérés  átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló nincs adat A résztvevők legalább közepes    modulzáró illetve komplex szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 65%-ban. A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. Tapasztalt, szakmailag magasan kvalifikált oktatói csoport. nincs adat A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. Az elégedettségmérés  átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál
35 762 01 Demencia gondozó nincs adat A résztvevők legalább jó    modulzáró illetve komplex szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 75%-ban. A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. Tapasztalt, szakmailag magasan kvalifikált oktatói csoport. nincs adat A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. Az elégedettségmérés  átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál

 

* Az NSzFH honlapján nyilvánosságra hozott 2017. évi intézményi adat. (Nincs adat)

** Az OSAP szerinti statisztikai célú adatszolgáltatásból számított 2017. évi intézményi adat

Megjegyzések:

Nem kell alkalmaznia a minőségcélok megelőző időszakhoz történő viszonyítását, ha nevesített képzést nem folytatott az intézmény a kérelem benyújtását megelőző évben.

  1. Indokláshoz:

Nincs korábbi tapasztalat                (1)

  1. évi intézményi tapasztalat (2)
  2. Indokláshoz:

Nincs korábbi tapasztalat                (1)

  1. évi intézményi tapasztalat (2)

 

Kozármisleny, 2018. január 10.

 

 

                                                                                                             Dr. Mikli Éva

                                                                                                        intézményvezető

Kapcsolat

Székhely:

7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

Telefon:

fel