Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés – 2018

A gyermekek nevelésében, segítésében részt venni az egyik legszebb feladat. Ha kedvet érez e nemes feladat részesévé válni, óvodás-iskoláskorú gyermekek gondozását, felügyeletét, nevelését  ellátni,  akkor ajánljuk Önnek a Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés megszerzését:

0BEIRATKOZOTT TANULÓK

  Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés OKJ 54 140 02

  Bnysz.: PCSSM/I./2/2018

  Engedélyszáma:                       E-001040/2015/A004

   
  Jelentkezés

  Mit kell tudni a Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzésről?

  Képzés formája:   önköltséges OKJ képzés
  A jelentkezés feltétele: A képzés érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság birtokában kezdhető meg.
  A képzés időtartama:  900 óra  ( 12 hónap )
  A képzés helyszíne: Pécs, Szövetség u. 19. illetve megállapodás szerinti helyszín
  A képzés időpontja: péntek du.-szombat vagy megállapodás szerint hét közben is
  A képzés tervezett kezdése: 2018.szeptember.
  Képzés részvételi : 180.000 Ft (Képzés ideje alatt részletfizetési lehetőség havi  gyakorisággal (12×15.000 Ft)
  Vizsgadíj: 55.000 Ft
  Betölthető munkakörök: Oktatási asszisztens
  Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
  További információ: kepzesikozpont1@gmail.com e-mail címen vagy  +36-30-576-1313 telefonon.

   

  Mit csinál a Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ?

  A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes lesz

   

  –      az oktatási – nevelési feladatokat értelmezni

  –      gyerek és ifjúságvédelmi teendőket ellátni

  –      ismerni a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban

  –      szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. a legfontosabb szociális témákban is

  –      a szociális problémák felismerésére, és azok megoldására az osztályfőnökökkel és gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel és együttműködik velük

  –      figyelemmel kísérni a gyermekeket és az iskola tanulóit problémás (tanulmányi, szociális, stb.) helyzetekben

  –      differenciált bánásmód alkalmazására

  –      a különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére

  –      a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

  –      foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére

  –      ügyeleti feladatok ellátására

   

  A PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYMODULJAI és számonkérési módja

   

  11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok                          írásbeli

  11676–16 Családpedagógiai alapismeretek                               írásbeli

  11687–16 Program és szabadidő szervezés                                írásbeli

  11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra                        írásbeli

  11688–16 Gondozás és egészségnevelés                                    írásbeli

  11498–12 Foglalkoztatás I.                                                          írásbeli

  11499–12 Foglalkoztatás II.                                                        írásbeli

  11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság                            írásbeli

   

  A képzés vizsgával zárul. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

   

  Gyakorlati vizsgatevékenység: szituációs feladatok megoldása.

  Központi írásbeli vizsgatevékenység: központilag összeállított feladatlap szerint.

  Szóbeli vizsgatevékenység: előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.

   

  Igénybe vehető szolgáltatások:

  mentálhigiénés tanácsadás,

  előzetes tudás felmérése

   

  Kedvezmények:

  • igény szerint részletfizetési lehetőség,

  GYED-en, GYES-en lévő kismamáknak,

  regisztrált  munkanélkülieknek 10 % kedvezmény

  • a képzésen szakmailag igényes  ismeretek, mellyel könnyű az elhelyezkedés
  • az oktatók nemcsak jó pedagógusok, hanem  a szakma kiváló képviselői is, így a szakmai elméletet mellett gyakorlati tanács is kérhető  tőlük a leendő szakmához.
  • lehetőség van előzetesen megszerzett tudás beszámítására, így felmentés is kapható egy-egy képzési rész alól.
  • minden résztvevőnek személyes és ingyenes konzultáció biztosítása, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe.
  • minden résztvevőnek a sikeres komplex szakmai vizsga után az álláskeresésben és továbbtanulásban segítségadás
  • munka és család mellett is könnyen elvégezheted a képzés
  • gyakorlati hely szervezése a tanfolyam résztvevőinek

   

   

  A képzés elvégzése után betölthető munkakör:

  Oktatási asszisztens Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán                                és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és                            lebonyolításában

   

  Érdeklődni lehet: 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepezesikozpont1@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely / Vevőszolgálat:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  Vevőszolgálat:

  7632 Pécs, Szövetség u. 19.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel