Nevelőszülő képzés

0BEIRATKOZOTT TANULÓK

  Nevelőszülő-  OKJ száma: 32 761 01 – képzésről

  Jelentkezés

  Ha szívesen foglalkozna gyermekek gondozásával, felügyeletével, nevelésével, ellátásával, akkor ajánljuk Önnek az Nevelőszülő  szakképesítés megszerzését intézményünkben:

  A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
  A jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
  A képzés időtartama: 500 óra (225 óra elmélet, 275 óra gyakorlat)
  A képzés helyszíne: Pécs, Szövetség u. 19. illetve megállapodás szerinti helyszín
  A képzés időpontja: hétvégeken, péntek du. és szombat
  A képzés tervezett kezdése: 2018.szeptember.
  A képzés részvételi  díja: 180.000 Ft, részletfizetési lehetőséggel
  Vizsgadíj: 48.000 Ft

  (15.000 Ft regisztrációs díj  a beiratkozás napján, a regisztrációs díj a vizsgadíj részét képezi)

  Betölthető munkakörök:
  • FEOR száma és megnevezése:
   3314  Hivatásos nevelőszülő
  • betölthető munkakör:
   nevelőszülő
  További információ: kepzesikozpont1@gmail.com e-mail címen vagy  +36-30-576-1313 telefonon.

   

  FEOR száma és megnevezése: 3314  Hivatásos nevelőszülő

  betölthető munkakör:                nevelőszülő

   

  Nevelőszülő gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására. Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását.

  A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását

  Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján Dokumentációs feladatokat lát el

  Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes, a szakmai és vizsgakövetelmény alapján:

  • szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
  • szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására
  • a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására
  • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
  • a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére
  • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
  • gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére
  • a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás végezésére
  • a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit
  • a gyermekek motiválására
  • a gyermek képességeinek kibontakozásának elősegítésére
  • a gyermek lelkiállapotának változásainak észlelésére, problémafeltárás végezésére

   

   

  • megismerni/felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit
  • segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását
  • elősegítni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását

   

  • előkészíteni és szükség esetén ellátni a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását
  • ellátni – kormányhivatal kijelölése alapján – a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat
  • vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat
  • biztosítani a környezete baleset- és akadálymentességét
  • használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket

   

  Nevelőszülő képzés szakmai moduljai:

   

  10557-12          Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai

  10532-12          A családi környezet felkészítésének feladatai

  10533-12          A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai

  10534-12          A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai

  10535-12          Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai

  10536-12          Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai

  11497-12          Foglalkoztatás I.

  11499-12          Foglalkoztatás II.

  11500-12          Munkahelyi egészség és biztonság

   

   

  A gyakorlatok letöltésének színhelye: gyermekotthon.

   

  A Nevelőszülő képzés szakmai vizsgára való jelentkezés feltétele:

  • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
  • A szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott portfólió jellegű záró-dolgozat.
  • A teljes képzési idő minimum 15%-át kitevő szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
  • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó intézményekben, valamint nevelőszülőtársnál töltött gyakorlati idő (a teljes képzési idő minimum 15%-a) igazolása

   

  Kedvezmények:

  • igény szerint részletfizetési lehetőség,

  GYED-en, GYES-en lévő kismamáknak,

  regisztrált  munkanélkülieknek 5 % kedvezmény

  • a képzésen szakmailag igényes  ismeretek, mellyel könnyű az elhelyezkedés
  • az oktatók nemcsak jó pedagógusok, hanem  a szakma kiváló képviselői is, így a szakmai elméletet mellett gyakorlati tanács is kérhető  tőlük a leendő szakmához.
  • lehetőség van előzetesen megszerzett tudás beszámítására, így felmentés is kapható egy-egy képzési rész alól.
  • minden résztvevőnek személyes és ingyenes konzultáció biztosítása, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe.
  • minden résztvevőnek a sikeres komplex szakmai vizsga után az álláskeresésben és továbbtanulásban segítségadás
  • munka és család mellett is könnyen elvégezhető a képzés
  • segítségnyújtás a gyakorlati hely szervezésében

   

  VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

  Kapcsolat

  Székhely / Vevőszolgálat:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  Vevőszolgálat:

  7632 Pécs, Szövetség u. 19.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel