Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés

Ha szívesen foglalkozna 0-3 éves korú gyermekek gondozásával, felügyeletével, nevelésével, ellátásával, akkor ajánljuk Önnek a Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés megszerzését.

0BEIRATKOZOTT TANULÓK

  Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés – OKJ száma: 54 761 02

  Bnysz.: KGYG/I./2/2018

  Engedélyszáma:                       E-001040/2015/A008

  Jelentkezés

   

  Mit kell tudni a Kisgyermekgondozó, -nevelő képzésről?

   

  Képzés formája:   önköltséges OKJ képzés
  A jelentkezés feltétele: A képzés érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság birtokában kezdhető meg.
  A képzés időtartama:  1300 óra  ( 12 hónap )
  A képzés helyszíne: Pécs, Szövetség u. 19. illetve megállapodás szerinti helyszín
  A képzés időpontja: péntek du.-szombat vagy megállapodás szerint hét közben is
  A képzés tervezett kezdése: 2018.szeptember.
  Képzés részvételi : 180.000 Ft (Képzés ideje alatt részletfizetési lehetőség havi  gyakorisággal (12×15.000 Ft)
  Vizsgadíj: 55.000 Ft
  Betölthető munkakörök:
  FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör
  2432
  • Csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
  • Gyermekgondozó,– nevelő
  Kisgyermeknevelő
  További információ: kepzesikozpont1@gmail.com e-mail címen vagy  +36-30-576-1313 telefonon.

   

  Mit csinál a Kisgyermekgondozó, -nevelő?

  A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi.

  Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért.

  A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit.

  Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása.

  A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását.

  Felismeri a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki.

  A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon.

  Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára.

  Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét.

  Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével.

  A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit.

  A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.

  A KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ KÉPZÉS KÖVETELMÉNYMODULJAI és számonkérési módja

  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

  azonosító száma           megnevezése                           a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

  10525–12         A szociális ellátás általános tevékenységei                                 írásbeli, gyakorlati

  10559–12         Elsősegély–nyújtási feladatok                                                       gyakorlati

  12046–16         Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek                               gyakorlati

  10528–12         Házi időszakos gyermek–felügyeleti feladatok                          írásbeli

  10529–16         A napközbeni gyermekellátás feladatai                                        írásbeli, szóbeli

  10530–16         A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai           gyakorlati

  11498–12         Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)                írásbeli

  11499–12         Foglalkoztatás II.                                                                                írásbeli

   

  A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.

  A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

  Gyakorlati vizsgatevékenység: gondozási feladatok bölcsődében, demonstrációs teremben

  Központi írásbeli vizsgatevékenység: központilag összeállított feladatlap szerint.

  Szóbeli vizsgatevékenység: előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.

   

  Igénybe vehető szolgáltatások:

  mentálhigiénés tanácsadás,

  előzetes tudás felmérése

  Kedvezmények:

  • igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • GYED-en, GYES-en lévő kismamáknak, regisztrált  munkanélkülieknek 5 % kedvezmény
  • lehetőség van előzetesen megszerzett tudás beszámítására, így felmentés is kapható egy-egy képzési rész alól.
  • minden résztvevőnek személyes és ingyenes konzultáció biztosítása, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe.
  • minden résztvevőnek a sikeres komplex szakmai vizsga után az álláskeresésben és továbbtanulásban segítségadás

   

  A képzés elvégzése után betölthető munkakör:

  FEOR száma         FEOR megnevezése                   A szakképesítéssel betölthető  munkakör(ök)

  2432                    Csecsemő és kisgyermeknevelő,                     Kisgyermeknevelő

  óvodapedagógus                              Gyermekgondozó,– nevelő

   

  Érdeklődni lehet: 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepezesikozpont1@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely / Vevőszolgálat:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  Vevőszolgálat:

  7632 Pécs, Szövetség u. 19.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel