Gyógypedagógiai munkatárs képzés

Ha szívesen foglalkozna sajátos nevelési igényű, fogyatékos gyermekek, tanulók gondozásával, felügyeletével, nevelésével, ellátásával, akkor ajánljuk Önnek a Gyógypedagógiai munkatárs szakképesítés megszerzését.

0BEIRATKOZOTT TANULÓK

  Gyógypedagógiai munkatárs képzés – OKJ száma: 54 140 01 –

  Engedélyszáma:  E-001040/2015/A006
  Jelentkezés

  Képzés formája:   önköltséges OKJ képzés
  A jelentkezés feltétele: A képzés érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság birtokában kezdhető meg.
  A képzés időtartama: 900 óra (12 hónap)

  Amennyiben pedagógiai és családsegítő munkatárs  végzettséggel rendelkezik úgy a képzési idő felére csökkenthető illetve egyes tantárgyakból felmentés kapható.

   

  A képzés helyszíne: Pécs, Szövetség u. 19. illetve megállapodás szerinti helyszín
  A képzés időpontja: péntek du.-szombat vagy megállapodás szerint hét közben is
  A képzés tervezett kezdése: 2018.szeptember.
  Képzés részvételi : 180.000 Ft (Képzés ideje alatt részletfizetési lehetőség havi  gyakorisággal (12×15.000 Ft)
  Vizsgadíj: 55.000 Ft
  Betölthető munkakörök:
  FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör
  3410 Oktatási tevékenység Gyógypedagógiai segítő munkatá
  További információ: kepzesikozpont1@gmail.com e-mail címen vagy  +36-30-576-1313 telefonon.

   

  Mit csinál a Gyógypedagógiai munkatárs ?

  A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény–specifikus, fogyatékosság–specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

  A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:

  – olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

  – köznyelvi és szakmai szöveget írni

  – információk gyűjtésére

  – empátiára, toleranciára

  – adekvát kommunikációra

  – konfliktusmegoldásra

  – a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

  – gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására

  – munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

      – hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve

  –  nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására

  –  a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

  –  foglalkozások eszközeinek előkészítésére

  –  gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására

  –  differenciált bánásmódra

  –  a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére

  –  a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására

  –  ügyeleti és kísérési feladatok ellátására

  –  munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

  A GYÓYGPEDAGÓGIAI MUNKATÁRS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYMODULJAI és

  számonkérési módja

   

  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok írásbeli
  11465–12 Általános gyógypedagógiai feladatok írásbeli
  11466–12 Speciális gyógypedagógiai feladatok írásbeli
  11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
  11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

   

  A képzés vizsgával zárul. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

   

  Gyakorlati vizsgatevékenység: Előzetesen elkészített esettanulmány ismertetése

  Központi írásbeli vizsgatevékenység: központilag összeállított feladatlap szerint.

  Szóbeli vizsgatevékenység: előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.

   

  Igénybe vehető szolgáltatások:

  mentálhigiénés tanácsadás,

  előzetes tudás felmérése

   

  FONTOS! Amennyiben pedagógiai és családsegítő munkatárs            végzettséggel rendelkezik úgy a képzési idő felére csökkenthető illetve egyes tantárgyakból felmentés kapható.

   

  . Kedvezmények:

  • igény szerint részletfizetési lehetőség,

  GYED-en, GYES-en lévő kismamáknak,

  regisztrált  munkanélkülieknek 5 % kedvezmény

  • a képzésen szakmailag igényes  ismeretek, mellyel könnyű az elhelyezkedés
  • az oktatók nemcsak jó pedagógusok, hanem  a szakma kiváló képviselői is, így a szakmai elméletet mellett gyakorlati tanács is kérhető  tőlük a leendő szakmához.
  • lehetőség van előzetesen megszerzett tudás beszámítására, így felmentés is kapható egy-egy képzési rész alól.
  • minden résztvevőnek személyes és ingyenes konzultáció biztosítása, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe.
  • minden résztvevőnek a sikeres komplex szakmai vizsga után az álláskeresésben és továbbtanulásban segítségadás
  • munka és család mellett is könnyen elvégezheted a képzés
  • gyakorlati hely szervezése a tanfolyam résztvevőinek
  •  

   

  A képzés elvégzése után betölthető munkakör:

  FEOR száma   FEOR megnevezése          A szakképesítéssel betölthető munkakör

  3410                 Oktatási tevékenység             Gyógypedagógiai segítő munkatárs

   

  Érdeklődni lehet: 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepezesikozpont1@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely / Vevőszolgálat:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  Vevőszolgálat:

  7632 Pécs, Szövetség u. 19.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel