Felnőttképzési referens képzés

Ha szeretné azoknak a felnőtteknek segíteni, akik tanulással szeretnének élethelyzetükön javítani és felnőttként ismét beülnek az „iskolapadba”, akkor ajánljuk Önnek a felnőttképzési referens képzést.

0BEIRATKOZOTT TANULÓK

  Bnysz.: FR/I./2/2018

  Programkövetelmény azonosítószáma: SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1

  Engedélyszáma: E-001040/2015/B004

  Jelentkezés

   

  Képzés formája:   önköltséges nem OKJ képzés
  A jelentkezés feltétele:  érettségi bizonyítvány
  A képzés időtartama:   2 hónap (120 óra – 48 óra elmélet – 72 óra gyakorlat)
  A képzés helyszíne: Pécs, Szövetség u. 19. illetve megállapodás szerinti helyszín
  A képzés időpontja: oktatás péntek du.-szombat vagy megállapodás szerint hét közben is a délutáni órákban
  A képzés tervezett kezdése: 2018.szeptember.
  Képzés részvételi : 65.000 Ft
  További információ: kepzesikozpont1@gmail.com e-mail címen vagy  +36-30-576-1313 telefonon.

   

  Mit csinál a felnőttképzési referens?

  A felnőttképzési referens kulcsfontosságú eleme a felnőttképzési tanfolyamszervezés folyamatának, ismeri és alkalmazza a felnőttképzésre és oktatásszervezésre vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket hozzájárulva a felnőttképzést folytató intézmények hatékony működéséhez és a felnőttképzésben résztvevők szükségleteihez igazodó képzési programok megvalósításához. A felnőttképzési referens a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó iskolarendszeren kívüli felnőttképzési programok szervezésének szakmai és adminisztratív feladatait látja el a képzések szakmai előkészítésétől kezdve a képzés indításán, lebonyolításán keresztül a képzés zárásáig. A szakmai vezető szakmai útmutatása alapján részt vesz az igényfelmérésben, a képzések hatósági engedélyeztetési feladatainak ellátásában, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések képzési programjainak kidolgozásában, szakmai programkövetelmény elkészítésében, felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások nyújtásában. Meghirdeti a képzéseket, jelentkezőket toboroz, marketing tevékenységet folytat, pénzügyi feladatokat lát el, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. Önállóan – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szakszerűen és precízen vezeti a képzési dokumentációt. Kapcsolatot tart és együttműködik a felnőttképzést folytató intézmény partnereivel. Munkáját a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően végzi.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • Szakszerűen használni az andragógia és az egész életen át tartó tanulás fogalmait

  értelmezni a felnőttképzési rendszer jellemzőit, sajátosságait

  • A felnőttképzési programok előkészítését, lebonyolítását és zárása során képes a vonatkozó jogszabályok értelmezésére és gyakorlati alkalmazására,
  • eligazodni a felnőttképzési adatbázisokban
  • eligazodni a felnőttképzés finanszírozási és támogatási rendszerében, képes tájékozódni a pályázati lehetőségekben és rendszerekben.
  • Részt venni a felnőttképzést folytató intézmény minőségpolitikájának kidolgozásában, a tárgyévi minőségcélok meghatározásában
  • felnőttképzést kiegészítő szolgáltatást ajánlani a képzésben résztvevőknek
  • Megérteni és átlátni a felnőttképzési tanfolyam szervezésének és lebonyolításának folyamatait, tevékenységeit, azok szakmai és időbeli egymásra épülését
  • a képzési és munkaerő-piaci igények felméréséhez szükséges módszereket és értékelési technikákat alkalmazni
  • képzési katalógus, képzési tájékoztató összeállítására
  • a megfelelő marketingcsatorna kiválasztására a felnőttképzést folytató intézmény és a képzések hirdetése, népszerűsítése során
  • értelmezni és alkalmazni a képzést szabályozó dokumentumok tartalmi elemeit, képes kiválasztani és alkalmazni a képzési program alapjául szolgáló dokumentumot
  • a szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételi folyamatának előkészítésére és az online felület szakszerű kezelésére
  • megítélni, hogy az adott képzés a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik-e
  • a hatósági engedély megadását követően betartani az előírt kötelezettségeket
  • a tanfolyami költségvetés elkészítésére, valamint a képzési díj meghatározására a kereslet-kínálati viszonyok tükrében
  • részvételi díjat bevételezni, számlát kiállítani, átutalásokat intézni
  • a képzés résztvevőinek és az oktatóinak toborzására
  • gondoskodni a képzési programok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekről
  • a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan szerződéseket, hivatalos leveleket, feljegyzéseket és jegyzőkönyvet készíteni
  • az előzetes tudás felmérésének lebonyolítását megszervezni és biztosítani a megvalósításhoz elengedhetetlen eszközöket és szakembereket
  • a tanfolyamok indításával összefüggő dokumentumokat előkészíteni
  • a felnőttképzési tevékenység dokumentációját összeállítani és a dokumentációs feladatokat szakszerűen és pontosan elvégezni. A teljes tanfolyam szervezési folyamatot hatékonyan és szakszerűen menedzseli
  • kapcsolatot tartani az intézmény ügyfeleivel, dolgozóival, partnereivel, a résztvevőkkel, az oktatókkal, a hatóságokkal, más felnőttképzést folytató intézményekkel, valamint a sajtóval
  • az intézmény által megszervezett modulzáró vizsgákat előkészíteni és lebonyolítani
  • előkészíteni a komplex szakmai vizsgát a jogszabályoknak és a szakmai normáknak megfelelően
  • A program zárásának értékelését követően gondoskodni a tanúsítványok és bizonyítványok, látogatási igazolások elkészítéséről és a képzésben résztvevők részére történő átadásáról
  • az adatszolgáltatási kötelezettségnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tenni (FIR, OSAP) és a felnőttképzéshez tartozó adatszolgáltatási online felületeket kezelni
  • a jogi és szakmai szempontoknak megfelelő – elégedettségmérő kérdőív összeállítására és az elégedettségmérés lefolytatására
  • Kommunikációs kapcsolataiban konstruktívan, együttműködően és kompromisszum készen az asszertív kommunikációra
  • az oktatók és a képzésben résztvevők személyes adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni
  • a felnőttképzéssel kapcsolatos statisztikák, kimutatások, jelentések készítésére
  • Gondoskodni a felnőttképzési tevékenység során keletkezett dokumentumok rendszerezett kezeléséről, archiválásáról és selejtezéséről
  • a felnőttképzési tevékenység dokumentációját összeállítani és a dokumentációs feladatokat szakszerűen és pontosan elvégezni. A teljes tanfolyam szervezési folyamatot hatékonyan és szakszerűen menedzselni

   

  A KÉPZÉS KÖVETELMÉNYMODULJAI és számonkérési módja

   

  A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak
  azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-01 Felnőttképzési alapismeretek aktív részvétel az órák során

  tananyagegység –záró írásbeli feladatsor 10 kérdéssel.

  SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-02 Felnőttképzési tanfolyamok előkészítése és indítása aktív részvétel az órák során

  tananyagegység –záró írásbeli feladatsor 10 kérdéssel.

  SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-03

   

  Felnőttképzési tanfolyamok lebonyolítási és zárási feladatai  aktív részvétel az órák során

  tananyagegység –záró írásbeli feladatsor 10 kérdéssel.

  gyakorlati

   

  A szakmai végzettséget igazoló dokumentum kiadásának feltétele:

  1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel,
  2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése.

   

  Igénybe vehető szolgáltatások:

  mentálhigiénés tanácsadás,

  előzetes tudás beszámítása

   

  Kedvezmények:

  • igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • GYED-en, GYES-en lévő kismamáknak, regisztrált  munkanélkülieknek 5 % kedvezmény
  • a képzésen szakmailag igényes ismeretek átadása, mellyel könnyű az elhelyezkedés vagy a minőségi munka elvégzése
  • az oktatók nemcsak jó pedagógusok, hanem a szakma kiváló képviselői is,
  • minden résztvevőnek személyes és ingyenes konzultáció biztosítása, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe.
  • minden résztvevőnek a sikeres vizsga után az álláskeresésben segítségadás
  • munka és család mellett is könnyen elvégezhető a képzés
  • gyakorlati hely szervezése a tanfolyam résztvevőinek

  A képzés elvégzése után betölthető munkakör:

  FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör
  3410 oktatási asszisztens oktatási asszisztens
  felnőttképzési referens
  oktatás szervező

   

  Érdeklődni lehet: 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepezesikozpont1@gmail.com e-mail címen.

  VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

  Kapcsolat

  Székhely / Vevőszolgálat:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  Vevőszolgálat:

  7632 Pécs, Szövetség u. 19.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel