Dajka

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját.

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

  (01193003 számú Dajka megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket  megalapozó programkövetelmény alapján )

  Képzéshez ingyenesen társuló ajándék: indulatkezelési tréning, tapasztalt tréner vezetésével.

   

  Képzés megnevezése  Dajka
  Ágazat megnevezése
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0119 Oktatás
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése Dajka
  A képzés óraszáma  400 óra

  (Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, rendelkezik előzetes tudással,-előzetes tudás-szintfelmérő alapján- a képzés óraszáma csökkenhet.

  A pontos képzési óraszám a jelentkező előzetes tudásszint- felmérését követően kerül meghatározásra

   

  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, max.: 80 óra

   

  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség:      alapfokú iskolai végzettség, vagy a Dobbantó program elvégzése

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

  szakmai előképzettség: nem  szükséges

  Képzés módja: kontakt képzés, szükség esetén online oktatás.

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint
  Képzés helyszíne: Képzés on-line formában

   

  A képzés tervezett indítása folyamatos  (Képzéseinket minimum 10 fő esetén indítjuk. Megfelelő számú jelentkező hiányában a tanfolyam tervezett indítása későbbi időpontra változhat!)
  Képzés részvételi díja: Az előzetes tudásszintfelmérés alapján kerül meghatározásra

  65.000 Ft, részletfizetési lehetőséggel.

  Képzés célja A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után a Dajka munkaterület elvégzésére. Bekapcsolódás lehetősége adott mindazon személyek számára, akik a bemeneti feltételekkel rendelkeznek: munkavállalók, saját elhatározásból fejlődni akarók, munkaerőpiaci támogatási programokban/ uniós támogatási formákban részesülők. A munkaerőpiac azon résztvevői, akik a Dajka munkaterületen kívánnak elhelyezkedni. Ajánljuk azoknak, akik a képzésen való részvétellel új szakmai képesítés megszerzését tűzték ki célul.

   

  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: A munkaterület leírása:

  A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

  A képzés tananyagegységei: ·        Nevelési feladatok a dajka tevékenységében

  ·        Gondozás és egészségvédelem

  ·        Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében

  ·        Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

  Értékelés: Képzési program szerint.

  A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR)  dajka
  Vizsga

   

   

   

   

   

  A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga

   

   

  A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

  Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában – akkreditált vizsgaközpontba lehet jelentkezni, amelynek szervezését a képző vállalja.

  gyakorlati vizsga:

  Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a nevelést, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása.

  szóbeli vizsga: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai program-követelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján központilag összeállított szóbeli tétel-sor alapján történik.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a http://szakkepesítes.ikk.hu/

  weboldalon érhetők el

   

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpontba fizeti a vizsgára jelentkező, amelyet a Vizsgaközpont határozz meg, maximum 50 000 Ft).
  Részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Szakmai vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel